Rabobank wordt stadhuis (video)

Foto:

Dinsdagmiddag is bekend geworden, dat de Rabobank en de gemeente het eens zijn.

De gemeente koopt het kantoor van de Rabobank.

De bank verhuist naar de zijvleugel aan de linkerkant en opent daar volgend voorjaar haar kantoor. Daarna gaat de gemeente aan de slag.

De belangrijkste details

  • Gemeente koopt het pand voor 5 miljoen euro
  • Er is een verbouwing noodzakelijk van geschat 3 miljoen
  • De raad (intussen geïnformeerd) moe de koop goedkeuren
  • Binnen afzienbare tijd in te trekken.
  • Raadzaal wordt er aan vastgebouwd richting kruispunt en komt aan deze kant van het gebouw:
  • Er zijn bijna 100 parkeerplaatsen zou genoeg moeten zijn
  • Het wordt geen “Huis van de stad” met meerdere gebruikers van het pand, maar gewoon een stadhuis
  • oplevering naar verwachting in de tweede helft van 2021

Wethouder Wim Oosterwijk sprak van een bijzonder duurzaam pand op een mooie strategische plek, meer in het centrum van de gemeente Nijkerk. Hij gaf aan, dat de ontwikelingen vande havenkom gewoon doorgaan. Alleen moeten die plannen nu wel aangepast worden. Via werkgroepen kunnen ambtenaren straks meedenken.

Rabobank directeur Paul Verhoef liet weten, dat de plannen om iets met het pand te doen al twee jaar oud zijn. Het pand is gewoon te groot geworden. De Rabobank blijft in de linkervleugel van het gebouw gehuisvest en daar zijn ongeveer 25 werkplekken van Rabomedewerkers. Zij zijn beschikbaar voor de dagelijkse bankzaken, hypotheek adviezen, private banking en voor het MKB.

De reacties

Rabobankdirecteur Paul Verhoef.

De reactie van wethouder Wim Oosterwijk

Persbericht van de gemeente

Het college van de gemeente Nijkerk en de Rabobank zijn het eens over de voorwaarden waaronder de aankoop kan plaatsvinden. In de begroting van de gemeente staat een jaarlijks bedrag gereserveerd voor huisvesting. De kosten van de aankoop en de verbouwingskosten passen binnen het huidige gereserveerde budget. Het pand van de Rabobank is gunstig(er) gelegen ten opzichte van Nijkerkerveen en Hoevelaken. Bovendien is het ruim genoeg om het gemeentelijk programma te huisvesten, geschikt om goede dienstverlening voor de inwoners van Nijkerk te ondersteunen en voldoet het aan de duurzaamheidseisen van de gemeente.

De afspraken zijn uitgewerkt in een koopovereenkomst. Onderdeel van de overeenkomst is de verhuur van een deel van het pand aan de Rabobank. In november staat besluitvorming in de raad gepland. De aankoop is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het besluit om een bod uit te brengen is vlak voor de zomer genomen, na een vergelijking tussen het bestaande plan om een Huis van de Stad te bouwen in de Havenkom en de optíe om naar het Rabobankpand aan de Van ’t Hoffstraat te verhuizen. De opties zijn op een aantal punten vergeleken met elkaar. Zo is er gekeken naar de ambities voor de binnenstad én het gebouw, de kosten en risico’s, de planning en duurzaamheid.

Wethouder Oosterwijk: “Het pand is ruim genoeg en geschikt om onze dienstverlening voor de inwoners van Nijkerk te ondersteunen en past bij de duurzaamheidseisen van de gemeente. Met de keuze voor het pand van de Rabobank hebben we ook duidelijkheid over de planning en de financiën. Bovendien is het pand van de Rabobank gunstig(er) gelegen ten opzichte van Nijkerkerveen en Hoevelaken. De ambitie voor de Havenkom blijft onveranderd. Het vrijkomen van de huidige locatie van het stadhuis biedt mogelijkheden om te starten met de ontwikkeling. Het college blijft streven naar een ontwikkeling van de Havenkom met enerzijds ruimte voor wonen en anderzijds ruimte voor activiteiten die het tot een levendig gebied maken en de binnenstad versterken.”

Doorslaggevend is het feit dat het Rabobankpand eerder kan worden betrokken. Dit geeft duidelijkheid over de planning en kosten. Vanuit de huidige locatie verhuizen naar een nieuw te bouwen Huis van de Stad aan de Havenkom zou betekenen dat er voor de komende jaren nog geïnvesteerd moet worden in het werkbaar houden van het huidige stadhuis. Zonde van de investering, vindt het college. Om nieuwbouw te realiseren zijn langere doorlooptijden nodig dan bij de verhuizing naar de van ’t Hoffstraat 24. Dit brengt niet alleen onzekerheid met zich mee over de planning maar ook risico’s t.a.v. de financiën. Met de keus voor het Rabobankpand worden deze vermeden

Voordat er een echte verhuizing kan plaatsvinden moet er echter nog wel wat gebeuren. Zo is er bijvoorbeeld geen ruimte die als raadszaal gebruikt kan worden en moet het gebouw geschikt worden gemaakt om als stadhuis te functioneren. Deze noodzakelijke verbouwing gaat nog zowel tijd als geld kosten. De verwachting is dat, als de raad instemt, het nog ongeveer 2 jaar duurt voordat de inwoners in het nieuwe stadhuis terecht kunnen.

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0