Meer woningen voor lage inkomens

Foto:

De gemeente Nijkerk, de woningstichtingen en de twee huurdersorganisaties in de gemeente ondertekenden op 4 december de zogenoemde ‘prestatieafspraken’.

Deze prestatieafspraken gaan over de activiteiten van WSN en De Alliantie voor komend jaar. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere het verhuurbeleid, nieuwbouw van sociale huurwoningen en verduurzaming van woningen.

Naast de gemeente Nijkerk werden de prestatieafspraken ondertekend door Woningstichting Nijkerk (WSN), De Alliantie, Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) en de Huurdersbelangenvereniging De Alliantie regio Amersfoort (HBVA). In Nijkerk leggen deze vijf partijen jaarlijks de prestatieafspraken vast.

Meer woningen voor lage inkomens

In de prestatieafspraken worden de ambities en doelstellingen uit de Woonvisie 2015+ en het coalitieakkoord verder uitgewerkt. De woningstichtingen zetten zich in om meer woningen beschikbaar te stellen voor mensen met een lager inkomen, door sociale huurwoningen te bouwen en door te zorgen voor doorstroming in de woningvoorraad.

WSN bouwt sociale huurwoningen

WSN zet zoals altijd in op de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Ook gaat WSN door met het project toekomstbestendig wonen. Hierin wordt senioren de mogelijkheid geboden om van hun huidige gezinswoning door te stromen naar een gelijkvloerse en toekomstbestendige woning, met behoud van de huurprijs.

Alliantie realiseert energiezuinige woningen

De Alliantie pakt komend jaar woningen aan om deze naar een energielabel A of B te brengen. Het gaat om 82 van hun woningen in Hoevelaken.

Woonvisie 2020+

In het eerste kwartaal van 2020 behandelt de gemeenteraad van Nijkerk de nieuwe Woonvisie 2020+. Daarin wordt het nieuwe woonbeleid voor de gemeente vastgelegd. Deze woonvisie vormt de basis voor nieuwe prestatieafspraken voor de komende jaren.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden