College stelt evenementenbeleid vast

Foto:

Evenementen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente.

dat schrijft de gemeente in een persbericht. dat gaat zo verder.

In Nijkerk worden veel evenementen georganiseerd, van verschillende aard en verschillend in grootte. Ze zorgen voor levendigheid in de verschillende kernen, brengen plezier en saamhorigheid. Het nu vastgestelde beleid zorgt ervoor dat de evenementen goed en veilig worden georganiseerd. Het beleid zorgt er ook voor dat de organisatoren weten wat ze van de gemeente mogen verwachten en waar ze zelf voor moeten zorgen.
De laatste jaren hebben zich in ons land incidenten voorgedaan die laten zien hoe belangrijk het is dat de veiligheid rondom evenementen goed geregeld wordt. Ook in Nijkerk zien we dat evenementen in aard en omvang veranderen, waarbij de gemeente de taak heeft om de veiligheid te waarborgen en de overlast voor anderen te beperken.

Gezamenlijk product

Een van de voorstellen vanuit Samen aan Zet, de dialoog met de Nijkerkse samenleving, was een voorstel om te komen tot een nieuw evenementenbeleid. De doelstellingen uit dit voorstel zijn overgenomen en vormen daarmee de basis voor dit evenementenbeleid. Het college waardeert de inzet die de werkgroep heeft geleverd op het voorstel en hoopt dat zij hun doelstellingen herkennen in dit nieuwe evenementenbeleid en is hen daar zeer erkentelijk voor.
Behalve de gesprekken die tijdens het Samen aan Zet proces plaatsvonden, is ook afstemming geweest met andere partners en organisatoren van evenementen. Deze gesprekken hebben een waardevolle bijdrage geleverd in de totstandkoming van dit evenementenbeleid. Hiernaast moet de gemeente/overheid ook de noodzakelijke regels en voorschriften hanteren om de veiligheid van alle deelnemers en inwoners te waarborgen en eventuele overlast te beperken.

Met dit gezamenlijke product vindt het college dat er een goede basis ligt voor de toekomst. Het college vindt het belangrijk om de mening van de gemeenteraad te horen en wil dit als input bij de definitieve besluitvorming meenemen. Dit evenementenbeleid wordt daarom ter consultatie aan de raadscommissie aangeboden in januari. Daarnaast worden ook de stakeholders op dit evenementenbeleid geconsulteerd.

Raad moet nog besluiten

Het college gaat op basis van de reacties in februari tot definitieve besluitvorming over.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden