Landbouwnetwerk Salentein van start

Foto:

DE KLOMP – Landbouwnetwerk Salentein is dinsdagavond 17 december officieel van start gegaan.

In de Veenderhoeve  bekrachtigden de partners van het netwerk de samenwerking tijdens een feestelijke bijeenkomst. Ook de website van het landbouwnetwerk werd gelanceerd. Agrarische ondernemers, industrie, overheden, financiers en kennisinstellingen (onderzoek en onderwijs) doen mee. Samen werken ze aan een toekomstbestendig, vitaal agrarisch ondernemerschap. Gina van Elten (LTO Gelderse Vallei): “Ik ben blij dat ik boer ben in deze regio.”

Samenwerken in Regio Foodvalley

Tijdens de startbijeenkomst werd met de partners gepraat over het nut en de ambities van het netwerk. Zo gaf Gina van Elten (LTO Gelderse Vallei) aan: “Ik ben blij dat ik boer ben in deze regio. Hier wordt gepraat met de boer in plaats van over de boer. Na lang en hard werken zijn we eindelijk op dit startpunt gekomen. De kunst is om binnen Salentein aan de lange termijn te gaan werken en ons te richten op een goede toekomst voor jonge agrariërs.”

Landbouwnetwerk Salentein

Het Landbouwnetwerk bestaat uit ketenpartners in en rond de agrarische sector in Regio Foodvalley en omgeving. Het netwerk dankt zijn naam aan het landgoed Salentein, waar in 2017 de eerste bijeenkomst plaatsvond en het Manifest van Salentein werd opgesteld. Binnen Landbouwnetwerk Salentein zoeken de partners de samenwerking vanuit de overtuiging dat verandering geen keuze is, maar absolute noodzaak. Zij willen daarom samenwerken aan innovatie in de sector en experimenteren met de focus op ‘het boerenerf’. Het netwerk doet dit door kennisdeling en het samen werken aan concrete projecten en activiteiten.

De meerwaarde van Salentein is het verbinden en samenhang brengen tussen projecten en activiteiten. Daardoor kunnen deze elkaar versterken en ontstaat er overzicht voor boeren. Daar waar in de sector zelf behoefte aan is, kan het Landbouwnetwerk bottom-up projecten initiëren of aanjagen. Ook willen de partners financiële middelen uit verschillende bronnen bundelen. Jaarlijks worden in het netwerk samenwerkingsafspraken gemaakt en wordt de voortgang getoetst.

Deelnemers

Veel boeren zijn nauw betrokken bij het netwerk en vooral bij de diverse projecten die binnen het netwerk lopen. De deelnemende partners zijn: LTO Noord (afdeling Gelderse Vallei), Plattelandsjongeren Gelderland, AJK Stroe/Wekerom en AJK Ederveen, Boerderij ’t Paradijs, Vallei Boert Bewust, Boerenhart, Regio Foodvalley, O-gen, Aeres, CHE, POV, AgruniekRijnvallei, Rabobank, Van Westreenen, VanDrie Group, Schuiteman, provincie Gelderland , gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden