Geen vuurwerk in de raad over vuurwerk

DCIM106GOPRO
Foto:

Hoe moet het nu verder met het vuurwerk in Nijkerk?

PRO 21 had er samen met de CU-SGP een motie voor opgesteld. Aan het einde van de discussie in de gemeenteraad werd er niet over de motie gestemd. Als eerste gaan de fractievoorzitters nu overleggen hoe het verder moet.

Met de motie wilde beide partijen bereiken, dat samen met de bevolking nagedacht wordt over een passende viering van oud en nieuw. Dan zouden tegelijk de negatieve effecten van het afsteken van vuurwerk, de schade en de overlast beperkt worden.

In de motie stond niet veel positiefs over vuurwerk. Woordvoerder Hans Boer (CU-SGP) sprak over aanzienlijke schade en steeds meer klachten over de jaarwisseling. Hij zag een kentering in samenleving. Vuurwerk wordt steeds minder normaal gevonden. Toch is Boer geen voorstander van een verbod. Hij wil liever met inwoners in gesprek om samen uit te zoeken, hoe we de jaarwisseling weer voor iedereen leuk kunnen maken

Linda de Wals (PRO21) had meegeschreven aan de motie. Zij zei, dat Den Haag straks de norm bepaalt. Desondanks wil ze met de samenleving in gesprek en proberen zo de acceptatie te vergroten. Dat kon ook best – volgens haar – , want in de enquête, die haar partij pas geleden heeft gehouden, had ongeveer de helft van de geënquêteerden al suggesties voor oud en nieuw gedaan.

Het CDA zag dat allemaal niet zo zitten. Joop van Ruler was meer voor handhaving op basis van landelijke regelgeving (verbod van knallers en vuurpijlen) kan daar wel bij helpen. Een een discussie met de bevolking zag hij niet zitten. want dat kost alleen maar tijd van ambtenaren en geld.

Aart Klompenhouwer van de Lokale Partij en Boudewijn van der Woerd (VVD) lieten ook andere geluiden horen. Eigen regels, afwijkend van omliggende gemeenten zou maar tot wrevel leiden. Bovendien kan (legaal) vuurwerk ook wel gewoon heel leuk zijn. Van der Woerd stelde voor om eerst eens met lokale hulpdiensten te gaan praten

Burgemeester Gerard Renkema nuanceerde, dat er in Nijkerk eigenlijk al een paar jaar geen excessen zijn. Er is wel schade, maar de incidenten nemen af. Dit jaar hoefde de brandweer niet heel veel uit te rukken. Hulpverleners zijn in Nijkerk niet onheus bejegend.

En toen moest er toch even geschorst worden. Hans Boer: “We moeten samen met de bevolking zoeken naar een nieuw vorm van oud en nieuwjaar vieren. Dat wil de motie bereiken.” Maar de motie werd uiteindelijk niet in stemming gebracht. De fractievoorzitters gaan er eerst over nadenken. Daarna wordt er met lokale hulpdiensten gesproken. De bedoeling is, dat er dan een nieuwe motie komt, waar de hele raad achter gaat staan en die de mogelijkheid biedt om over dit onderwerp met de bewoners in gesprek te gaan.

Wordt dus vervolgd

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen