Onduidelijke getallen in woonbeleid

default
Foto:

De cijfers, die bij het woonbeleid van de gemeente horen, kunnen beter

Die conclusie trekt de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand (RKC). Dat onderzocht vorig jaar – op verzoek van de gemeenteraad – de effectiviteit van het woonbeleid, dat vanaf 2015 uitgevoerd wordt

De RKC heeft moeite om een helder beeld naar voren te brengen. Daarom adviseert ze de gemeente om duidelijker aan te geven welke typen woningen voor welke doelgroepen worden ontwikkeld. Er worden nu verschillende definities gebruikt. Daardoor wordt het moeilijk om te kijken of de doelen wel gehaald worden.

Scheefhuurders

De gemeente wilde, dat er tussen 2015 en 2020 veel woningen bij zouden komen voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn voldoende nieuwe sociale woningen gebouwd. Alleen is het niet gelukt om een groot aantal scheefhuurders te laten doorstromen naar duurdere woningen.

Scheefhuurders zijn mensen die met een relatief hoog inkomen in een sociale huurwoning (blijven) wonen. Dit zorgt ervoor dat die woningen niet beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. De gemeente heeft hiervoor wel acties ingezet, maar deze hebben te weinig effect gehad.

Advies

De RKC adviseert de gemeente om heldere doelen te stellen gekoppeld aan heldere definities en indicatoren. Daarnaast zou de gemeente de resultaten in de rapportages duidelijk moeten opschrijven.

De gemeenteraad kan dan beter sturen.

Reactie B&W

Burgemeester en wethouders plaatst enkele kritische kanttekeningen bij het rapport. Dat komt, omdat het college een aantal zaken anders uitlegt dan de commissie. Maar het college neemt de meeste aanbevelingen wel over. Die vinden we straks terug in de nieuwe Woonvisie 2020+, die later dit voorjaar verschijnt

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

De Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiƫntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden