Keukentafelgesprekken helpen boeren toekomst bepalen

Foto:

Boeren zullen meer out of the box moeten denken. Makkelijk zal het voor hen niet zijn om te veranderen. Dat hoor je de laatste tijd steeds meer.

Donderdagavond 5 maart kwamen daarom rond de 30 boeren eens luisteren wat “Boer(in) zoekt Toekomst” voor hen kon betekenen.

Veel moet de conclusie zijn.

Keukentafelgesprekken

“Boer(in) zoekt Toekomst” is ontstaan, omdat veel agrarische bedrijven in de regio Food Valley om allerlei redenen op een keerpunt staan. Om er dan op je eentje achter te komen hoe je verder moet, is erg lastig. Dan is het maar goed, als je daarbij steun kunt krijgen. Dat is precies wat de bedoeling is: bieden van steun. Dat begint bij de boer zelf, die hulp zoekt en daarom het agroloket benadert. Bij dat loket kunnen agrarische ondernemers terecht met al hun vragen over ondernemerschap.

Daarna volgt een gesprek, waarin de situatie van de ondernemer in kaart wordt gebracht. Als er dan aanleiding voor is, start een agro-ondernemersscan. Dat gebeurt in de vorm van zes keukentafelgesprekken. In die scan is aandacht voor 11 onderwerpen, waaronder strategie, marketing, onderneming en opvolging. In dat proces kunnen verschillende deskundigen desgewenst de situatie analyseren. Het resultaat is in ieder geval een adviesrapport. Duur is het allemaal niet. De agrariƫr moet voor die zes gesprekken 500 euro op tafel leggen. Daarnaast krijgt hij een tegoedbon van 400 euro om specialistische hulp in te schakelen.

Masterplan

In dat masterplan kan het gaan over uitbreidingsmogelijkheden, of over hoe je op een andere manier omzet kunt maken. Mogelijkheden voor subsidies komen aan bod. Er komen ook concrete oplossingen aan bod. Zo leidde een scan en een masterplan tot een contact met ’s Heerenloo. Voor mensen met een ingewikkelde zorgvraag zocht de instelling naar locaties met rust en ruimte. De boer kon dat bieden. De oplossing lag in het bieden van zorg op een boerderij. Daarna moesten natuurlijk allerlei beslissingen genomen, bijvoorbeeld of de boer al dan geen aandeel in de zorg zelf leverde. En: moet de boerderij verbouwd worden, of kan volstaan worden met enkel het achterhuis te verbouwen. Duidelijk is wel, dat de boer op zijn keerpunt met deskundige hulp een perspectief voor de toekomst kon ontwikkelen.

Intussen staat in de regio Food Valley de teller op dit moment op 75 begeleidingstrajecten en 20 Agro Ondernemersscans.

Achtergrond

In de regio Foodvalley werken agri- en foodondernemers, kennisinstellingen en overheid in Landbouwnetwerk Salentein samen aan het versterken van de agrarische sector. Door het gesprek aan te gaan en behoeften in kaart te brengen, worden agrarische ondernemers gemotiveerd om na te denken over de toekomst.

Proeftuin van de wereld

De ambities zijn niet overigens gering. In 2018 werd het manifest van Salentein getekend door diezelfde partijen. Zij zijn tot een actieplan gekomen om de regio Foodvalley tot de ‘Proeftuin van de Wereld’ te maken en ook jonge boeren weer een toekomstperspectief te bieden. De agrarische sector in regio Foodvalley staat volgens hen onder druk. In de overtuiging dat samenwerking kan bijdragen aan een betere toekomst voor boeren in de regio, is het Manifest van Salentein opgesteld. Daarin hebben de betrokken partijen op vier punten omschreven hoe de agrarische sector in de regio Foodvalley kan worden versterkt: Ondernemerschap & Innovatie, Ruimte om te Ondernemen, Imago & Transparantie en Coaching & Training. Die liggen ook ten grondslag aan “Boer(in) zoekt Toekomst”.

Meer weten, mail dan [email protected] of bel 033 2776390.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden