HON: ‘Gemeenteraad mag eisen van minister Milieu en Wonen niet negeren’

Foto:

De minister voor Milieu en Wonen vindt het aantal mensen dat geen huis heeft, onacceptabel hoog.

Zij eist dat er sneller bijgebouwd wordt en laat weten dat de woningbouwprogrammering niet langer vrijblijvend kan zijn. Voorzitter van Huurdersorganisatie Nijkerk Ron Weil licht toe wat dit betekent voor de woningmarkt in de gemeente Nijkerk en de Woonvisie 2020.

Kernvoorraad geslonken

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat in 2019 de hoogste nieuwbouwproductie van het afgelopen decennium is behaald. “Maar dat is wat betreft sociale huurwoningen in onze gemeente geenszins het geval” zegt Weil. “In dat jaar zijn er door Woningstichting Nijkerk (WSN) 22 woningen opgeleverd, maar tegelijkertijd 18 gesloopt. Bovendien verkoopt WSN jaarlijks gemiddeld 35 sociale huurwoningen, dus de kernvoorraad aan sociale huurwoningen is kleiner geworden in plaats van groter. En dat terwijl de nieuwste cijfers van het CBS laten zien dat de bevolking sneller toeneemt dan verwacht.”

Achterstand inhalen

“De gemeente Nijkerk zit fors onder het landelijk gemiddelde aan sociale huurwoningen” gaat Weil verder. “WSN heeft ons laten weten dat zij in 2021 en 2022 200 sociale woningen per jaar zal opleveren, dus 400 woningen in totaal. Maar daarmee wordt de grote achterstand niet ingehaald. Als Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) willen wij dat er ook in het jaar 2023 200 woningen worden opgeleverd. Om de achterstand enigszins in te halen willen wij dat daar bovenop 100 woningen per jaar extra worden gebouwd. Dus in totaal 900 woningen in de komende drie jaar.”

“Ook de minister wil dat het tekort aan sociale huurwoningen wordt ingelopen. Daarnaast moet volgens haar de woningbouw aansluiten op de behoefte van mensen. Ze noemt met name spoedzoekers en ouderen. Als ouderen de mogelijkheid krijgen om naar levensloopbestendige woningen te verhuizen, komen hun eengezinswoningen vrij. Daarvoor moet WSN meer bouwen. Dat wil WSN zelf ook, maar de gemeente moet dit wél faciliteren o.a. door het beschikbaar stellen van grond en het verlenen van vergunningen. Het Rijk ondersteunt gemeenten niet alleen met € 1 miljard, maar ook met expertise en versnellingsteams. Woningcorporaties krijgen steun door een verlaging van de verhuurdersbelasting per 1 januari. Het vrijgekomen geld kan worden besteed aan nieuwbouw van goedkope huurwoningen. Dit alles maakt het wegwerken van de tekorten mogelijk.”

Nú actie

De minister verwacht dat betrokken partijen alles op alles zetten om deze doelen te behalen. Van gemeenten en provincies verwacht zij nú actie! De minister is met de regio Amersfoort in gesprek over een Woondeal die versnelde woningbouw mogelijk maakt. Ook de gemeente Nijkerk zal zich aan de afspraken moeten houden die in dit kader worden gemaakt. Weil: “Als de gemeenteraad nu geen beslissingen neemt die in de lijn van de minister liggen, heeft de raad straks niets meer te willen. Dan wordt het van hogerhand opgelegd. Als HON willen wij de gemeenteraadsleden oproepen een amendement toe te voegen aan de Woonvisie 2020 dat recht doet aan dit beleid.”

De gemeenteraad vergadert aanstaande donderdag over die Woonvisie.

Amendement

De minister zal waar dat nodig is, partijen op hun verantwoordelijkheid aanspreken. En als het niet anders kan, zal zij wettelijke bevoegdheden inzetten. “Dat is duidelijke taal” meent Weil. “Wij vinden het uitermate belangrijk dat de gemeente zich daarbij baseert op ontwikkelingen in de regio Amersfoort in plaats van de provincie Gelderland. De provincie werkt met gegevens die niet van toepassing zijn op onze lokale situatie. Er zijn 1.200 actief woningzoekenden in onze gemeente. Maak het aantal woningzoekenden en het type woning dat zij zoeken leidend bij de beslissingen. HON roept de gemeenteraad op in actie te komen en een amendement op de Woonvisie 2020 te steunen.”

Bewoners van huurwoningen van WSN hebben zich verenigd in Huurdersorganisatie Nijkerk (HON). Deze stichting is bereikbaar op 06 – 4708 2200, [email protected], www.huurdersnijkerk.nl en facebook Huurdersorganisatie Nijkerk (HON).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden