Optisport gaat minder aan de gemeente betalen

Blije gezichten bij ondertekening contract
Foto:

Optisport vraagt de gemeente om een verlaging van de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de sporthallen.

Het bedrijf kan de exploitatie onder dezelfde financiële condities niet voortzetten. Het college vindt het belangrijk dat Optisport door kan gaan met de exploitatie van het zwembad en de sporthallen en stelt daarom de gemeenteraad voor akkoord te gaan met de gevraagde verlaging.

Kwaliteit van de dienstverlening verbetert

Optisport verzorgt sinds 2018 voor de gemeente Nijkerk het beheer en de dienstverlening van het zwembad en sporthallen. Optisport betaalt de gemeente daarvoor een exploitatiebijdrage van € 400.000.

Al vrij snel nadat Optisport het beheer van het zwembad en de sporthallen overnam, bleek dat de exploitatie anders uitpakte dan waar Optisport in haar aannames bij de aanbesteding vanuit was gegaan. Als reactie daarop heeft Optisport een plan van aanpak gemaakt om de kwaliteit van de dienstverlening en de exploitatieresultaten te verbeteren

Opstart viel tegen

Bij de opstart kwam een aantal onvoorziene kosten voor Optisport naar boven. Het college stelt voor om Optisport een eenmalige bijdrage van €108.000 voor deze kosten te verstrekken.

Verlaagde exploitatiebijdrage

Omdat ook de exploitatie anders verliep dan waar Optisport in haar aanbod richting de gemeente vanuit was gegaan, heeft het bedrijf de gemeente gevraagd de exploitatiebijdrage te verlagen. Optisport kan anders niet garanderen de dienstverlening te kunnen voortzetten. De bijdrage wordt jaarlijks met maximaal € 127.000 verlaagd.

Stevige gesprekken

De gemeente heeft in aanloop naar dit voorstel een zorgvuldig traject doorlopen, waarin stevige gesprekken zijn gevoerd met Optisport en strikte voorwaarden zijn gesteld aan het verlagen van de exploitatiebijdrage.

Eind goed, al goed

Wethouder Nadya Aboyaakoub: “Wij waren niet zo blij met het verzoek van Optisport tot verlaging van de bijdrage, maar stellen de raad toch voor hiermee in te stemmen. Zo kunnen we de dienstverlening, het beheer en onderhoud op het afgesproken niveau krijgen en ervoor zorgen dat onze inwoners prettig en veilig kunnen blijven sporten en bewegen.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden