Opwekken duurzame energie vooral langs A28

Foto:

Energieneutraal, dat moet Nijkerk in 2050 bereikt zijn. Donderdagavond moest de raad over de weg daar naartoe beslissen.

Het ging vooral over de stappen, die tot en met 2030 gezet moeten worden.

In grote lijnen was de raad het met college eens. Het idee is zoveel mogelijk energie te besparen. Want energie, die bespaard wordt, hoef je niet op te wekken. Daarnaast moeten daken zoveel mogelijk benut worden om energie op te wekken. Dat zal niet genoeg zijn. Dus moeten er locaties gebruikt worden om energie op te wekken: langs A28 (aan de noordkant bij de Smidspol, aan de zuidkant, zeg maar bij de Flier), dan de P&R terreinen bij de stations in Nijkerk en Hoevelaken en bij het voormalig zwembadterrein bij Luxool.

Met wat kanttekeningen kon de raad het daarmee wel eens zijn. Nuanceringen waren er natuurlijk. Zo werd raadsbreed een motie aangenomen over de mogelijkheden bij voorheen Bad Bloemendaal. Hoe die buurt er op den duur( sportterreinen, woningen) er uit gaat zien, staat nog lang niet vast. Een eventueel zonneveld daar mag andere toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen niet in de weg staan. Wethouder Dijksterhuis laat dat onderzoeken.

Van Veelen (PRO21) pleitte vooral voor robuuste en slimme oplossingen, bij voorkeur langs de A28 aan de zuidflank van Nijkerk. Klompenhouwer (Lokale partij) verwoordde het wat anders. Zijn partij en het CDA zijn geen voorstanders van windmolens bij Smidspol. Ook al omdat allerlei betrokken partijen (zeg stakeholders) dat liever niet willen.

Onvrede

Bijna alle partijen benoemde de onvrede van een aantal stakeholders, vooral de LTO en de BHN (Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk). Zij lieten voorafgaand de raad aan nijkerk.nieuws.nl weten, dat ze moeite hadden met de gang van zaken. BHN voorzitter Gerke van Zalk: “De BHN voelt zich niet betrokken tot nu toe. We hebben het voorstel wel gekregen, maar daarna is er geen serieus overleg geweest”. Hij zou na vanavond alsnog graag bij het overleg betrokken worden. Hij werd op zijn wenken bediend. Wethouder Dijksterhuis zegde toe alle stakeholders in de toekomst bij de verdere uitwerking te betrekken. Dat geldt dus ook voor de LTO. Fije Visscher (voorzitter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei ): “De suggestie wordt gewekt dat wij achter de aanpak van Nijkerk staan, dit is niet het geval.” Vooral niet wanneer het gaat om het zogenaamde zoekgebied. Visscher: “In het raadsvoorstel wat voorligt is dit wederom aan de orde, van overeenstemming is absoluut geen sprake.

De boosheid van LTO, BHN en ook van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit was een doorn in het oog van alle partijen. Dijksterhuis onderkende dat wel een beetje: “Ik realiseer me, dat we de indruk hebben gewekt, dat alles nu in kannen en kuiken is. Dat is niet zo. Er komen nog vele andere stappen en daar gaan we iedereen bij betrekken.” De raad had er vrede mee.

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden