Gemeente wil dekkend AED-netwerk

Foto:

B&W stelt de gemeenteraad voor om eenmalig een bedrag van € 65.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van een dekkend AED-netwerk.

Daarnaast wil de gemeente voor een bedrag van € 7.000,- bijdragen in de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten.

Een netwerk is dekkend, als er om de 300 meter een AED buiten hangt. Om zover te komen, zijn er nog 24 apparaten nodig . In totaal komen er dan 75 AED’s verspreid over de gemeente buiten in een speciale kast te hangen.

In november 2018 vroeg de gemeenteraad, op initiatief van De Lokale Partij, aan het college om een onderzoek te starten naar een dekkend AED-netwerk. De afgelopen periode bracht de stichting AED Nijkerk Hoevelaken in kaart waar in de gemeente AED-apparaten hangen en waar niet (zogenaamde ‘witte vlekken’.) Het gaat daarbij zowel om AED’s die ergens binnen hangen, als om de AED’s die buiten hangen. AED’s die binnen hangen, kunnen naar buiten worden verplaatst, zodat zij ook voor het algemeen belang beschikbaar zijn in geval van nood.

De inventarisatie richtte zich zowel op particulieren, als op organisaties en bedrijven. Een gezamenlijke publiciteitscampagne van de gemeente en de stichting was onderdeel van het onderzoek. Daarnaast bracht de stichting vijf bestaande AED’s van gemeentelijke gebouwen (sporthallen, zwembad, stadhuis) over naar speciale kasten aan de buitenmuur van deze panden.

Elke minuut telt

Wethouder Harke Dijksterhuis:”Een volledige dekking betekent, dat mensen met een plotselinge hartstilstand in onze gemeente effectiever kunnen worden geholpen totdat de hulpdiensten er zijn. In onze gemeente is de zogenaamde First Responder van de brandweer gelukkig in het overgrote deel van de gevallen binnen de vereiste opkomsttijd van 6 minuten aanwezig. Deze First Responders hebben een AED bij zich en verrichten regelmatig de eerste levensreddende handelingen.

Maar in geval van een hartstilstand telt elke seconde.

Dan kan een AED binnen 300 meter, die bediend kan worden door een vrijwilliger uit de buurt, net het verschil maken. Daarom vraagt het college de gemeenteraad om de genoemde bedragen beschikbaar te stellen. Daarmee kan het dekkende netwerk daadwerkelijk worden gerealiseerd en betalen wij een deel van de jaarlijkse kosten. Natuurlijk gelden er voor deze subsidie voorwaarden over het beheer en onderhoud van de AED’s, het aantal cursussen dat de stichting geeft, enzovoorts. En ook belangrijk vind ik een goede samenwerking met de professionals van de brandweer en de ambulance. Samen zorgen ze er voor dat de kans op overleven bij een hartstilstand groter wordt. Want elk mensenleven is waardevol.”

Steentje bijdragen

Rietha Dasselaar (Stichting AED Nijkerk Hoevelaken): “In Nijkerkerveen is al een volledige dekking. Dat willen we ook graag in Nijkerk en Hoevelaken. Elke AED kan levens redden. Daarom dragen wij graag ons steentje bij aan het realiseren van een volledig netwerk in alle kernen. We hebben de inwoners, bedrijven en organisaties op verschillende manieren opgeroepen om zich bij ons te melden wanneer zij een AED binnen of buiten hebben hangen. Daarnaast was een deel van de AED’s bij ons al bekend.

Zo hebben we precies in beeld kunnen brengen waar nog apparaten moeten komen. We zijn erg blij met de bijdrage van de gemeente. Daarmee kan het dekkende netwerk daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Maar ook in de toekomst zullen bijdragen van inwoners en bedrijven nodig blijven. Het kost immers ook geld om de AED’s te onderhouden. De gemeente draagt die kosten maar voor een deel. Graag doe ik een oproep aan iedereen om zich aan te melden, wanneer zij op financieel gebied iets willen betekenen voor het onderhoud van de AED’s.”

Voldoende burgerhulpverleners

Naast een volledige dekking, is het ook belangrijk dat er voldoende mensen zijn die een AED kunnen bedienen. Mensen moeten worden getraind om reanimatie toe te passen, met en zonder AED. De stichting heeft ook in kaart gebracht hoeveel burgerhulpverleners er zijn. En de afgelopen maanden werden ook nieuwe mensen opgeleid. In totaal zijn er nu ca 500 vrijwillige burgerhulpverleners in de gemeente Nijkerk. Maar nieuwe burgerhulpverleners zijn altijd nodig. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden bij de Stichting AED Nijkerk Hoevelaken.

HartslagNU

Als je de app HartslagNu downloadt, kun je precies zien, waar binnen de gemeentegrenzen een AED hangt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden