Sport- en Beweegakkoord bundelt krachten

Foto:

Met het Sport- en Beweegakkoord hebben sportclubs, welzijn, onderwijs en de gemeente de krachten gebundeld voor een gevarieerd sport- en beweegaanbod.

Een aanbod, dat aansluit op uiteenlopende behoeften. Sport en bewegen als motivatie voor plezier, gezondheid, sociale verbinding of prestatie. Dat partijen elkaar vinden, elkaars krachten benutten en elkaar versterken is de kern van het Sport- en Beweegakkoord.

De 25 ondertekende partijen zetten in op het maximaal benutten van de maatschappelijke kracht van sport in de gemeente Nijkerk. Het Nijkerks Sport- en Beweegakkoord is een lokale vertaling van de ambities uit het landelijk Sportakkoord.

Drie ambities

  • Versterken van de kwaliteit van bewegingsonderwijs en een breed aanbod in sport- en beweegactiviteiten.
  • Inzet op meer kwetsbare groepen in de samenleving, zodat alle inwoners van de gemeente Nijkerk met plezier kunnen sporten en bewegen.
  • Zorgdragen voor vitale, ondernemende en veilige sportverenigingen en sportaanbieders.

Gezamenlijkheid sleutel tot succes

De uitdagingen en ambities in het akkoord zijn geformuleerd vanuit ideeën en initiatieven van vrijwilligers en professionals in sport en bewegen, samen met partijen uit welzijn, onderwijs en zorg.

De handtekeningen onder dit akkoord zijn een intentieverklaring om bij te dragen aan de ambities en om uitvoering te geven aan de ideeën die hieraan bijdragen. Gezamenlijkheid in de uitvoering is daarbij de sleutel tot succes. Bijvoorbeeld het project Life Goals, waarin buurtsportcoaches, Healthcenter Nautilus en ‘s-Heerenloo samenwerken bij het activeren van mensen met een beweegachterstand.

“Écht iedereen met plezier sporten en bewegen”

Wethouder Nadya Aboyaakoub (jeugd, sport, onderwijs). “We kijken terug op een mooi en intensief proces, waarbij veel verenigingen en inwoners en organisaties uit de gemeente met elkaar hebben samengewerkt. Het Sport- en beweegakkoord is van en voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk. Sport en beweging geeft plezier en het past bij een gezonde levensstijl. Dat vinden we belangrijk. Aan de hand van de thema’s ‘inclusief sporten en bewegen’, ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ en ‘vitale sportaanbieders en duurzame infrastructuur’ gaan we werken aan een omgeving, waarin écht iedereen met plezier kan sporten en bewegen.”

“Positie vrijwilligers niet vergeten”

Ook wethouder Harke Dijksterhuis (gezondheid, inclusie en ouderen) is enthousiast over het akkoord: “Wat een mooi resultaat van al die samenwerkende partijen! Ik ben heel erg blij dat de natuurlijke relatie tussen bewegen en gezondheid als een rode draad door dit akkoord loopt. Dat we nog nadrukkelijker aan de slag gaan met het bewegen voor bijvoorbeeld ouderen en mensen in een achterstandssituatie. En dat de positie van de vrijwilligers niet wordt vergeten. Zonder hun inzet zou het merendeel van de activiteiten niet kunnen worden plaatsvinden. De energie waarmee dit akkoord is opgesteld geeft mij veel vertrouwen voor de uitvoering”.

Hoe verder?

Ook partijen die het Sport- en Beweegakkoord niet hebben ondertekend, kunnen nog steeds aansluiten. Als de coronamaatregelen het toelaten, komt er na de zomer een bijeenkomst om een start te maken met de activiteiten. Ook wordt er een uitvoeringsbudget aangevraagd om met de activiteiten aan de slag te kunnen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden