Bezuinigen ook in Nijkerk nodig

Foto:

Het college van B&W heeft 12 juni de voorjaarsbrief en de eerste bestuursrapportage aangeboden aan de gemeenteraad.

Zoals in april al aangekondigd is deze minder uitgebreid dan voorgaande jaren. Wat de voorjaarsbrief wel al laat zien is dat de gemeente te maken heeft met minder inkomsten en hogere uitgaven op een aantal zaken waar zij zelf nauwelijks of geen invloed op heeft. De financiƫle uitdagingen zijn dermate groot dat er moet worden bijgestuurd. De stijgende lijn qua tekorten zet door: de tekorten die in 2019 al zichtbaar waren, zijn in het eerste kwartaal van 2020 verder opgelopen.

Vanwege de coronacrisis, en de gevolgen hiervan die op veel gebieden nog niet helder zijn, was het niet mogelijk om binnen de bestaande planning het gebruikelijke, uitgebreide product af te ronden. Wat de invloed is van de coronacrisis op de prioritering van de gemeentelijke ambities en de financiƫn is op dit moment nog niet goed in te schatten.

Sociaal domein

Wat wel al duidelijk zichtbaar is, zoals bij veel gemeenten in ons land, zijn de tekorten in het sociaal domein. De eerste bestuursrapportage laat een tekort van 2 miljoen euro zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door de kosten bij de Jeugdhulp en bij de WMO. Deze zijn hoger dan eerder geraamd, net als in 2018 en 2019. Bij de maatregelen om de kosten omlaag te krijgen, blijft de zorg voor kwetsbare inwoners centraal staan. Wel moet bij de inkoop van diensten en zorg, en het aanbieden van activiteiten en ondersteuning, kritisch worden gekeken naar verschillende factoren zoals de toegang tot de zorg, het aanbod (en de resultaten ervan), en de preventie. De te nemen maatregelen wil het college met de raad en de samenleving bespreken.

Ambities en autonome ontwikkelingen

Voor diverse taken geldt dat door autonome ontwikkelingen de kosten hoger worden. Ook wil het college de komend jaren invulling geven aan de nog niet uitgevoerde delen van het uitvoeringsprogramma. Tot slot is het ook noodzakelijk om het bedrag voor invulling ziekteverzuim te verhogen. Gezamenlijk telt dit op tot ongeveer 1,5 miljoen euro die structureel (extra) nodig is. De oplossing kan zijn dat sommige ambities beperkter of later worden opgepakt. Ook het bezuinigingen op andere beleidsterreinen dan het sociaal domein of het verhogen van een aantal leges kan ruimte bieden.

Het college wil dit alles voor de zomer met de gemeenteraad bespreken. De voorjaarsbrief wordt niet door de raad vastgesteld, maar geeft de raad vooral inzicht in hoe het proces er tot de begroting uitziet en biedt de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Na de zomer komt het college met een uitgewerkt voorstel dat gericht besproken wordt met de samenleving en met de gemeenteraad. Het college is van plan de begroting in oktober aan de gemeenteraad aan te bieden, zodat in november besluitvorming kan plaatsvinden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden