WSN dik tevreden over Woonvisie 2020+

Foto:

Vandaag verscheen een persbericht van de Woningstichting over de Woonvisie 2020+.

Daarover neemt de gemeenteraad donderdagavond 25 juni een beslissing. Het persbericht:

Aandeel sociale huurwoningen stijgt.

Woningstichting Nijkerk is dik tevreden over de Woonvisie 2020+. Het aandeel sociale huurwoningen in de nieuwbouw gaat stijgen van 25 naar 30 tot 35%. Zo kan WSN meer woningzoekenden aan een
woning helpen. Ook de samenwerking met de gemeente Nijkerk was goed bij de ontwikkeling van de Woonvisie. Vanaf het allereerste begin zat WSN aan tafel. Het doel was duidelijk: WSN en de
gemeente willen passende en betaalbare woningen bieden voor al haar inwoners. Juist ook in deze tijd, nu de druk op de woningmarkt groot is.

Meer huurwoningen, ook voor senioren

Een belangrijke afspraak in de Woonvisie 2020+ is dat het percentage huurwoningen in de gemeente Nijkerk gaat stijgen. Van het aantal nieuw te bouwen woningen in Nijkerk, Nijkerkerveen en
Hoevelaken stijgt het percentage van 25 naar 30 tot 35%. Peter Toonen, directeur-bestuurder WSN: ‘Daar zijn we blij mee! Zeker in deze tijd van krapte op de woningmarkt. Door de toename van het
aantal huurwoningen kunnen we meer woningzoekenden helpen aan een woning.’ Een andere afspraak uit de Woonvisie is dat bij nieuwbouwontwikkelingen 10% bestemd is voor seniorenwoningen. Op deze manier spelen we in op de toenemende vergrijzing en wordt de doorstroming op gang gebracht. WSN vindt dit positief en wil hier ook graag aan bijdragen.
Peter Toonen: ‘We zoeken naar nieuwe woonvormen voor senioren, waarbij we specifiek naar de woonwensen van deze groep kijken. Het is belangrijk dat WSN vanaf het eerste moment betrokken is
bij de nieuwbouwplannen.

Slimme Woningbouwmonitor

De invoering van een Woningbouwmonitor moedigt WSN aan. Het doel hiervan is de gemeenteraad inzicht en sturingsmogelijkheden geven bij de realisatie van de verschillende woningtypen en
prijscategorieën. De Woningbouwmonitor blikt terug op wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd. En geeft een overzicht van de toekomstige plancapaciteit en programmering. Projecten wonen en zorg
komen ook aan bod. We willen namelijk ook het woningaanbod vergroten voor ouderen met een zorgen ondersteuningsvraag.

Ambitie WSN reikt verder

Ambitieus zoals WSN is, blijft er toch wat te wensen over als het om huurwoningen gaat. Peter Toonen: ‘Onze ambitie is om het percentage huurwoningen in de gemeente Nijkerk waar mogelijk
verder te verhogen. De voorspelling is dat er een crisis aankomt. Als marktpartijen niet in staat zijn om te bouwen, dan is WSN bereid een stap extra te zetten. Ik ben blij dat WSN een financieel gezonde
organisatie is die deze opgave goed aan kan. Nog meer woningzoekenden blij maken met een sociale huurwoning van Woningstichting Nijkerk is een van onze doelen. WSN altijd dichtbij, voor onze huidige en toekomstige huurders.’

HON versus WSN

Tot zover het persbericht. Wij vroegen Toonen om een reactie op de brief van de Huurdersorganisatie, waarin staat, dat de belangenclub ontevreden is over de Woonvisie 2020+. Volgens Toonen is de HON vooral ontevreden over het niet halen van de 35% de afgelopen jaren en over het feit, dat die achterstand niet ingehaald wordt. (De HON en Van Elteren van de Lokale Partij denken daar hetzelfde over). Die HONbrief kijkt vooral naar het verleden – aldus Toonen – terwijl het persbericht van de WSN vooral naar de toekomst kijkt.

Toonen is ervan overtuigd, dat de 35% in de toekomst wel gehaald wordt. Dat komt, omdat de gemeente bij het opstellen van de Woonvisie erg goed geluisterd heeft.  Toonen verwacht veel van het instrument van de woningbouwmonitor, waardoor ontwikkelingen goed bijgehouden kunnen worden. Bovendien schuift de WSN voortaan aan het begin van een nieuwbouwproject al aan om mee te praten over de opzet van het project. Toonen verwacht daardoor meer invloed te kunnen uitoefenen.

Meer bouwen

Als het aan Toonen ligt, gaat de WSN meer bouwen dan tot nu toe is afgesproken. De WSN heeft er het geld voor, maar het zou zeker helpen, als de landelijke verhuurdersheffing wordt afgeschaft. De woningcorporaties gezamenlijk hebben daar inmiddels 10 miljard aan betaald. Nijkerk had voor dat geld 50 woningen (ongeveer de halve jaarproductie) extra kunnen bouwen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden