Regionale sturing woningbouw noodzakelijk

Foto:

Op de dag, dat de gemeenteraad de Woonvisie 2020+ omarmde, was er in symposium over de problemen waar de bouw mee kampt.

Coronavirus, stikstofdiscussie en verplaatsingen vanuit de Randstad naar regio Foodvalley hebben grote invloed op ontwikkelingen op de woningmarkt. Deze ontwikkelingen stonden dan ook centraal tijdens het online jaarsymposium van de Stichting Vastgoedmonitor regio Food Valley op donderdag 25 juni.

Sturing noodzakelijk

Belangrijkste conclusie was dat druk op de woonmarkt in regio Foodvalley aanhoudt en programmasturing noodzakelijk maakt. Dat geldt ook voor kwalitatief programmeren en het zoeken van kansen en plekken om de woonmarkt voor te bereiden op het nieuwe normaal.

Onzekerheid voor alle betrokkenen

“Actuele ontwikkelingen op de woningmarkt staan vanzelfsprekend centraal tijdens het symposium. In deze roerige tijden merken we dat er veel verschillende berichtgeving is. Soms tegenstrijdig en ook niet altijd positief. Dit brengt onzekerheid met zich mee. Voor kopers, huurders, overheden, corporaties en marktpartijen. Als Stichting kunnen we dit onzekere gevoel niet wegnemen. Wel kunnen we – juist nu – bij de feiten blijven als het gaat om de woningmarktcijfers.” Aldus Marieke Overduin, dagvoorzitter en voorzitter van de stichting.

Afstemming meer dan ooit nodig

Tijdens het symposium belichtte Jan Winsemius, directeur van Bureau Middelkoop, de feiten, cijfers, risico’s en scenario’s rondom de volkshuisvestingsvraag in de regio voor de komende jaren. Hij presenteerde ook de nieuwe Vastgoedmonitor van regio Foodvalley.
Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TU Delft, gaf zijn visie en hoe we kunnen inspelen op de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt. Hij ging vooral in op de afstemming tussen gemeenten, marktpartijen en corporaties. Juist in tijden van snelle ontwikkelingen op de woningmarkt en de veranderende behoefte van de woonconsument.

Beide sprekers besteedden ook aandacht aan de effecten op de woningmarkt in onze regio van onder andere het coronavirus, de stikstofdiscussie en de verplaatsingen vanuit de Randstad. Daarnaast waren er interviews en een debat met vertegenwoordigers van marktpartijen, corporaties, overheid en vastgoedorganisaties.

Stichting Vastgoedmonitor regio Food Valley

De stichting streeft het volgende na.

Het inzichtelijk maken van vastgoedontwikkelingen in het “economisch kerngebied” Regio Food Valley in zijn algemeenheid en specifiek de woon-, winkel- en bedrijven markt in deze regio. Met rapportages in de vorm van een vastgoedmonitor die jaarlijks in juni gepresenteerd wordt en met twee bijeenkomsten in het voor- en najaar. Ook bevordert de stichting de samenwerking tussen private en publieke belanghebbenden in de Regio Food Valley.

De nieuwste Vastgoedmonitor van regio Food Valley vind je hier.

Ruim 50 deelnemers waren live en online aanwezig. Zij vertegenwoordigden De overheid, corporaties, marktpartijen en vastgoedorganisaties. René Verhulst, burgemeester van Ede opende het symposium.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden