Huurdersorganisatie dient klacht in bij burgemeester

Foto:

De huurdersorganisatie heeft een boze brief naar burgemeester Renkema gestuurd.

De brief is ook naar de pers gestuurd.

“Huurdersorganisatie Nijkerk is door verschillende huurders benaderd. Zij hebben ons gemachtigd hen te vertegenwoordigen inzake de jarenlange overlast van hangjongeren / jongvolwassenen in de wijk Paasbos, rondom het winkelcentrum Paasbos in het bijzonder. Hierover hebben huurders al vele malen contact gehad met de gemeente, politie, WSN en andere partijen. In 2018 en 2019 heeft de gemeente geprobeerd met een integrale aanpak tot een oplossing te komen, helaas zonder resultaat.

Met dit schrijven dienen wij een klacht in over de wijze waarop u als verantwoordelijke voor integrale veiligheid en politie geen adequate maatregelen heeft genomen om de overlast tegen te gaan. Wij vragen u adequate maatregelen te treffen om deze overlast op te lossen, zodat de omwonenden zich weer veilig kunnen voelen in hun eigen woonomgeving. Wij gaan er vanuit dat u ons informeert over de maatregelen die u gaat treffen, zodat wij dit met de verschillende huurders kunnen delen.

Toelichting situatie

Hoewel de situatie bij u bekend zou moeten zijn, vindt u hieronder een korte omschrijving. Tevens vindt u in de bijlage enkele toelichtingen die wij van buurtbewoners hebben ontvangen. Wij hebben ze geanonimiseerd omdat buurtbewoners bang zijn voor represailles.

De belangrijkste klachten

 • intimidatie
 • ernstige mishandelingen
 • dealen / heroïneresten op de kinderspeelplaats
 • schelden
 • geluidsoverlast van 23.00 – 07.00 uur (hard praten, harde muziek, trappen tegen de muur en schutting)
 • in de avond en nachtelijke uren crossen jongeren met scooters over de achterpaden / op het trottoir van de sokken gereden worden door scooters
 • schuttingplanken lostrekken
 • aan de deurklink rammelen om binnen te komen / in te breken
 • containers over straat gooien
 • afval op straat gooien dat door de wind wordt verspreid en bij anderen de tuin in waait / trekt tevens ongedierte aan
 • in het weekend parkeren jongeren hun auto bij het winkelcentrum en schijnen met grootlicht op de seniorenwoningen. Dit gebeurt met opzet.
 • represailles, waaronder mishandeling, het ingooien van ramen en het gooien van eieren tegen ramen. Oudere mensen zijn doelwit omdat ze hebben geklaagd bij politie. Durven nu niet meer te melden uit angst.

Overleg

Hierover is contact opgenomen met

 • WSN, o.a. met Peter Toonen, Saskia Waciuri en Jan Beeuwkes
 • Politie, o.a. met wijkagent Helma van Lambalgen (inmiddels opgevolgd door wijkagent Peter de Berg)
 • Buurtwacht (patrouilleert alleen ’s avonds, niet ’s nachts)
 • Ahmed Maguilej, coördinator Eigen Plan / buurtbijeenkomsten
 • Rob Bakker, BOA belast met toezicht en handhaving
 • Ineke van Rooijen, coördinator Meldpunt Jongeren op Straat

Er zijn verschillende buurtbijeenkomsten geweest waar de overlast werd besproken. Hierbij waren o.a. aanwezig:

 • Nadya Aboyaakoub, wethouder
 • Xander van Ruler, Jeugd- en Jongerenwerk
 • Matthias Blankesteijn, CDA gemeenteraadslid
 • Teuno Blankesteijn, Paashuis

Op 4 april 2019 is er een wijkschouw geweest rondom Hoefslag en Gruttolaan. Op korte termijn zouden er enquêtes worden gehouden om een nulmeting te doen in de omgeving Hoefslag, Larixlaan, Bachlaan. Dit is niet gebeurd.
NB: dit is slechts een kleine opsomming van de vele gesprekken met bovengenoemde partijen en van de meldingen bij de politie.

Integrale aanpak

Naar aanleiding van de integrale aanpak uit 2018 en 2019 is het volgende tot stand gekomen:

 • er is een buurtapp en een buurtwacht gekomen
 • er is contact gelegd met de 1000 ogen coördinator
 • er is een gesprek geweest met mensen van de moskee “Masjid Ennour”
 • er zijn buurtbijeenkomsten geweest
 • er is een ontmoetingscentrum Paashuis gekomen (oprecht een prachtig initiatief, maar de overlastgevers worden daarmee niet bereikt)

Resultaat: er is nog steeds ernstige overlast

Met vriendelijke groet,
Huurdersorganisatie Nijkerk”

Dossier: Paasbos

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden