Omgevingsdienst de Vallei is streng

Foto:

In twee gevallen heeft de gemeente de Omgevingsdienst de Vallei overruled.

Keienweg 3

Nog niet heel lang gelden is duidelijk geworden, dat op de Keienweg 3 in de vorige eeuw illegaal een schuur is gebouwd.

De mensen, die het perceel is 2016 kochten wisten dat niet en hebben overkappingen aan de schuur gebouwd. Daarover is anoniem geklaagd bij de Omgevingsdienst de Vallei. Die wilde oorspronkelijk, dat alles afgebroken werd. Maar, overleg met de gemeente bood uitkomst. Er is nu afgesproken, dat de illegale schuur mag blijven staan, maar dat de onlangs aangebouwde overkappingen afgebroken moeten worden. En er moet een “erfinrichtingsplan” opgesteld worden.

Middelaarseweg 2

Aan de Middelaarseweg 2 is een mantelzorgwoning gebouwd. De Omgevingsdienst de Vallei eiste, dat de woning gesloopt zou worden, omdat er geen vergunning voor is. Bovendien is de woning te groot. Uit overleg is gebleken, dat de familie in 2016  echter te goeder trouwe heeft gehandeld, omdat het gemeenteloket Bouwen & Wonnen had gezegd, dat dat kon. Dat mantelzorg nodig is, staat buiten kijf.

De gemeente verleent daarom nu toch een tijdelijke omgevingsvergunning voor een periode van 10 jaar. Daarna, of als de bewoners eerder komen te overlijden, moet de woning worden afgebroken.

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden