Plannen Spaanse Leger weer een stap verder

Foto:

Het Spaanse Leger wordt een nieuwe wijk in de overgangszone tussen de stad en het platteland.

Er komen 150 tot 200 woningen, waarvan 35% sociale woningbouw. het idee is om er kleinschalige woonmilieus (buurtschappen) rondom een gezamenlijk erf of brink te maken. Met de initiatiefnemers  worden binnenkort overeenkomsten gesloten. Die initiatiefnemers  zijn
Spaanse Leger B.V. (project-bv van initiatiefnemers De Bunte Vastgoed Oost en Lithos Bouw & Ontwikkeling),
grootgrondeigenaar Van den Tweel Beheer B.V. (Van den Tweel brengt het overgrote deel van zijn gronden in bij Spaanse Leger B.V., maar ontwikkelt een deel van het plangebied zelf) en
Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V. (heeft een grondpositie in het plangebied, die een woonbestemming krijgt).

De reconstructie van het kruispunt Amersfoortseweg-Tinbergenlaan zal door de gemeente worden verzorgd en betaald  uit het resterend budget voor de aanleg van de tunnel in de Amersfoortseweg en de reconstructie van aanliggende wegen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden