Bezuinigingsvoorstellen sociaal domein aangepast

Foto:

Vorige week beloofde wethouder Aboyaakoub met aangepaste voorstellen te komen om 2,6 miljoen te kunnen bezuinigen in het Sociaal Domein.

Iedereen kon erover meepraten. Het college ontving uiteindelijk 17 reacties van organisaties en 4 reacties van inwoners. Dat leidde tot aanpassingen van de voorstellen

College blij met reacties

Het zijn stuk voor stuk positieve én constructief kritische reacties en er zijn veel nuttige tips doorgegeven. Het college waardeert het zeer dat maatschappelijke organisaties en inwoners op deze manier hun betrokkenheid tonen.
Diverse partijen hebben aangegeven bij de verdere uitwerking betrokken te willen worden en dat gaat ook gebeuren. Het college ziet uit naar verdere constructieve samenwerking om goede hulp en ondersteuning aan onze inwoners zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren. Een uitdaging waar we samen voor staan en die we met alle vertrouwen in de kracht van onze samenleving aangaan.

De wijzigingen

Het college stelt de gemeenteraad de volgende wijzigingen voor:

  • Het voorstel rondom de mantelzorg waardering aan te passen, naar een nog nader te bepalen waardering ter waarde van 50 euro.
  • Alle bezuinigingsvoorstellen wat betreft het voorliggend veld (o.a. bibliotheek, jeugd- en jongerenwerk, Sigma e.d.) voor nu niet uit te voeren. De bezuinigingsvoorstellen worden bij de transformatie betrokken en afgewogen bij de inkoop voor 2022 en verder. Het college betrekt daarbij het aanbod van meerdere organisaties (Humanitas, PCOB, Nijkerks Diaconaal Beraad) om hun vrijwilligers meer in te zetten.
  • De Wegwijzer te handhaven als hét informatiepunt en te bezien of andere informatiedragers hiermee samengevoegd kunnen worden. Daarbij wel € 20.000 bezuinigen op de Wegwijzer.
  • In 2021 een eenmalige impuls van € 30.000 t.b.v. uitvoeringsnota laaggeletterdheid te doen.
  • Eventuele bezuinigingen t.a.v. stop drugs te bezien na een evaluatie in 2021.
  • In het transformatieplan is nadrukkelijker aandacht besteed aan het belang van vrijwilligers, onafhankelijke cliëntondersteuning en begrijpelijke taal.

Geïnteresseerd in alle reacties? U kunt ze hier stuk voor stuk lezen. Of hiermee de 2,6 miljoen gehaald worden, valt nog te bezien. De raad buigt zich er op 5 november over.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden