Aantal WW-uitkeringen in Amersfoort blijft licht schommelen

Foto:

AMERSFOORT – Het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort is in oktober weer iets gestegen ten opzichte van de vorige maand.

De arbeidsmarktregio Amersfoort telde UWV in oktober 5.019 WW-uitkeringen. Dit is een stijging met 1,6% ten opzichte van september. Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen nagenoeg gelijk.

Nog geen grote stijging van aantal WW-uitkeringen

Ook in oktober is er (nog) geen grote stijging van het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort zichtbaar. Eind oktober 2020 verstrekte UWV in totaal 5.019 WW-uitkeringen in deze arbeidsmarktregio. Dat waren er 80 meer dan een maand eerder. Aan de daling, die begon na de maand mei, kwam in oktober voorlopig een eind. Landelijk bleef het aantal verstrekte WW-uitkeringen nagenoeg gelijk. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Amersfoort met 756, ofwel 17,7%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 19,2%.

Lichte toename in horeca en catering

In oktober deed zich met name een stijging in de horeca en catering voor. In totaal zorgden 41 extra WW-uitkeringen voor een stijging met 15,4%. Een andere sector waarin het aantal WW-uitkeringen steeg, is de sector overige commerciële dienstverlening. We zien hier een stijging van 3,9%. De dalingen in sectoren zoals zorg en welzijn (-2,8%) en overheid (-7,3%) zijn misschien niet heel verrassend, maar ook vanuit de sector uitzendbedrijven daalde het aantal WW-uitkeringen (-5%).

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk aan vorige maand op 2,7%. Daarmee lag dit percentage ook in oktober onder het landelijk gemiddelde, dat ook niet wijzigde en bleef staan op 3%.

Overstapberoepen bieden kansen op ander werk

Door de coronacrisis raken veel mensen hun baan kwijt en is het niet altijd makkelijk om ander werk te vinden. De vaardigheden van werkzoekenden komen mogelijk ook goed van pas in een baan waar zij misschien nog niet aan hebben gedacht. Om werkzoekenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van (ander) werk, bracht UWV verschillende publicaties met overstapberoepen uit. Dit betreft overstappen naar beroepen die mensen de afgelopen jaren hebben gemaakt en die op dit moment betere baankansen bieden. UWV deed dit voor 16 beroepsgroepen.


Bron: UWV

Banenkrimp en coronacrisis

Op 10 november bracht UWV de publicatie “Werkgelegenheid en NOW naar sector sinds start coronacrisis” uit. Hieruit blijkt onder meer dat landelijk het aantal banen van werknemers tussen februari en juli met 125 duizend (-1,5%) is gedaald. Vooral in de zakelijke diensten (reisbureaus, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus) en horeca, cultuur, sport & recreatie, nam het aantal banen af. Daarnaast zijn door de overheidssteun banen behouden gebleven. Zo valt de banenkrimp in de luchtvaart tot nu toe mee. Ook zijn er enkele sectoren die vooralsnog weinig tot geen last hebben van vraaguitval. Dat geldt met name voor de landbouw, goederenvervoer en voedingsindustrie. De detailhandel food is de enige sector die gegroeid is door de coronacrisis.

bron:UWV

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden