Gemeente net zo divers als Nijkerkse samenleving

Foto:

Eind november stelde Janneke van Heugten (PRO21) extra vragen aan het college over discriminatie endiversiteit in de gemeente

Ze was onvoldoende gerustgesteld na antwoorden op eerdere vragen. Het college vindt zelf, dat het prima op weg is, wanneer het gaat om diversiteit inde eigen organisatie

Zo wilde Van Heugten weten, in hoeverre het huidige personeelsbestand een afspiegeling van de Nijkerkse bevolking is. Dat zit wel goed volgens het college: “Kijkend naar de huidige samenstelling van de organisatie dan zien wij als college, zowel in de beleids- als in de uitvoerende teams, de diversiteit van de Nijkerkse samenleving terug. Het handhaven en blijven meebewegen met veranderingen in die diversiteit, vinden wij in het kader van een adequate dienstverlening van groot belang.”

Een ander punt van zorgen voor Van Heugten is het te weinig melden van discriminatie. Dat zou laagdrempeliger moeten. Daar is het college mee eens. In december is er hierover van gedachten gewisseld met Vizier. Dat biedt mogelijkheden om in het komende jaar bij te dragen aan het tegengaan van discriminatie en het beter zicht krijgen op de feitelijke situatie en de mogelijke oplossingen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden