Sparta en Veensche Boys boos op gemeente

Foto:

De gemeente wil de waarderingssubsidies voor sportverenigingen op een andere manier gaan verstrekken.

Het moet transparanter, eerlijker en zorgen voor gelijkheid.

Sparta Nijkerk en Veensche Boys zijn het daarmee eens. Ze vinden de gekozen opzet voor waarderingssubsidies wel helemaal de mist ingaan.

Die leidt tot ongelijkheid¬† Beide clubs vinden dat oneerlijk en ook niet erg stimulerend. Zo schrijven de voorzitters van beide clubs in een brief aan de Nijkerkse politiek. In de toekomst wordt er geen vast bedrag per (spelend) lid meer uitgekeerd. Naarmate de club groter is, wordt het bedrag per lid lager. Zo bedraagt de subsidie bij een club met 20 leden 50 euro en bij 900 leden 9,50 euro per lid. Boven 950 leden wordt 0 euro aan subsidie per extra lid gegeven. De schadepost voor Veensche Boys is ongeveer 9.000 euro en voor Sparta 18.000 euro. Spartavoorzitter Evers is bang, dat de contributie met 20 euro omhoog moet, als dit plan doorgaat. Evers: “Dat is niet erg stimulerend”. Naast die verhoging willen de clubs dan ook wel meer mogelijkheden krijgen om geld binnen te harken. Bijvoorbeeld door het verruimen van de horecavergunning of door het toestaan van andere dan sportgerelateerde activiteiten.

Om ervoor te zorgen, dat het voorstel geen werkelijkheid wordt, richten beide voorzitters zich in een uitgebreide brief tot de gemeenteraad. Die moet het voorstel namelijk nog goedkeuren.

Gemeente: lever meer kwaliteit

Vanuit het oogpunt van gelijkheid hebben de clubs geen bezwaar tegen de gewijzigde tarieven voor de sportaccommodaties. De beide voorzitters in de brief: “Echter in het verleden hebben wij gezien dat er regelmatig grote achterstanden in renovatie en onderhoud zijn ontstaan. Deze zijn inmiddels deels hersteld (zoals Veld 2 bij Veensche Boys en het B-veld bij Sparta Nijkerk), maar ook deels niet (zoals bij Sparta Nijkerk het F-veld en achterstand in onderhoud van de opstallen).
Voor de zaken die wel zijn uitgevoerd, was het echter wel nodig dat de verenigingen veel inspanningen moesten doen (waaronder het laten opstellen van een onafhankelijk extern rapport) om dit gedaan te krijgen of soms de investeringen zelf moesten doen (dug-outs D- en E-veld). Ten aanzien van het tarievenbeleid vragen wij daarom de Nijkerkse politiek om ook het aspect kwaliteit aan het tarievenbeleid toe te voegen en te bepalen dat de gemeente Nijkerk verplicht is met de verhoging van tarieven ook de bijbehorende kwaliteit te leveren.”

NSC en Sc Hoevelaken buitenspel

De twee andere voetbalverenigingen vielen van hun stoel over deze brief. Ze wisten van niets, ook niet van de informatieve bijeenkomst d.d. 4 februari, waar in de brief sprake van is. Veensche Boys en Sparta hebben ervoor gekozen de brief zonder medeweten van NSC en Sc Hoevelaken naar de gemeenteraad te sturen. Willem van Vliet van Sc Hoevelaken: “Ik ben totaal verrast.” Dat neemt niet weg, dat hij zich in grote lijnen wel in de brief kan vinden. Zo reageert ook de secretaris van NSC, Wim Simon. Hij heeft intussen ruggespraak gehouden met zijn mede bestuursleden: “Zoals in de brief wordt aangegeven zijn er grote verschillen tussen verenigingen. Voor v.v. NSC geldt bijvoorbeeld dat zij volledig eigenaar is van de accommodatie en hanteert zij het beleid om op een kleinschalige manier met plezier goed te leren voetballen. Wij onderschrijven echter dat de impact voor buitensportverenigingen in het voorgestelde scenario onevenredig hoog lijkt en derhalve vragen wij de gemeente dit nogmaals te bekijken.”

Wethouder Aboyaakoub heeft nog niet op de brief – die u hier kunt lezen – kunnen reageren.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden