Gemeenteraad kijkt naar tekeningen nieuwe gemeentehuis

Foto:

In november 2019 besloot de gemeenteraad van Nijkerk tot de aankoop van het pand aan de Van ’t Hoffstraat 24.

In 2022 wordt het pand in gebruik genomen als gemeentehuis. Hoe dat er in 2022 uit komt te zien, krijgt steeds meer vorm. De schetsen zijn inmiddels gereed en worden door het college van B&W voorgelegd aan de gemeenteraad.

Raadszaal “midden in de samenleving”

De afgelopen maanden is het ontwerp gemaakt voor de verbouwing van het pand aan de Van ’t Hoffstraat. Bij het maken van het ontwerp is met veel zaken rekening gehouden. Bijvoorbeeld hoe de gemeente de dienstverlening vorm geeft. De inwoners kunnen in het nieuwe gemeentehuis terecht bij één integrale ‘frontoffice’ waar ze met al hun vragen terecht kunnen. De ontvangst in het nieuwe gebouw is door de invoering van een zogenaamd hospitality-concept persoonlijker en meer afgestemd op de bezoeker, zodat je je bij binnenkomst zeer welkom voelt. Welke ruimtes de verschillende fracties van de gemeenteraad nodig hebben, waar de raadszaal komt in het gebouw en op welke manier de medewerkers van de gemeente hun werk gaan doen, zijn ook belangrijke onderdelen in het ontwerp. De plek van de raadszaal is bijvoorbeeld zo gekozen dat die goed zichtbaar is voor de inwoners en als het ware middenin de samenleving staat. In de afgelopen periode is er veel ervaring opgedaan met thuiswerken, ook die ervaring wordt meegenomen in het ontwerp.

Het college van B&W van Nijkerk is enthousiast: “De plek waar we straks aan het werk mogen voor onze gemeente gaat bij elke stap in het proces meer leven. Het wordt niet alleen een plek voor de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad maar ook een plek waar de inwoners, organisaties en ondernemers in de gemeente goede dienstverlening ervaren en zich welkom voelen.”

Ontwerp

Belangrijke onderdelen in het ontwerp zijn een uitbreiding van de begane grond met ongeveer 85 m2 en een uitbreiding van de eerste verdieping met ongeveer 200 m2. Beide uitbreidingen vinden plaats in de richting van de kruising Amersfoortseweg/N301/Frieswijkstraat, en krijgen een gebogen vorm die de huidige ronding van het gebouw volgt. De uitbreiding van de begane grond heeft een kleinere omvang dan de uitbreiding van de 1e verdieping, de raadszaal ‘kraagt uit’ over de (uitbreiding van de) centrale hal. Hierdoor is het architectonisch verantwoord en past het in de omgeving.

De structurele lasten van de verbouwing en inrichting en het daarmee gereed maken van het pand voor de functie van gemeentehuis kunnen worden gedekt vanuit de bestaande, beschikbare budgetten in de gemeentelijke begroting voor huisvesting en ICT. Het bedrag is, door weloverwogen extra investeringen in vooral dienstverlening en ICT, hoger dan bij de besluitvorming in 2019. Het college vraagt de raad om voor het bedrag van 6,5 miljoen euro een krediet beschikbaar te stellen dat over 10, 15 en 25 jaar wordt afgeschreven.

Vervolg

Na een instemmend besluit van de raad wordt het schetsontwerp de komende maanden uitgewerkt in een voorlopig en vervolgens definitief ontwerp. Na aanbesteding van het project kan naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 worden gestart met de uitvoering van de verbouwwerkzaamheden en aanpassing van het gebouw. De verhuizing naar en het in gebruik nemen van het nieuwe gemeentehuis is voorzien rond de zomer van 2022.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden