Ondersteuning voor wie woonkosten niet meer kan betalen

Foto:

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen.

TONK

Hierdoor hebben mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Voor diegenen die voor geen enkele andere regeling in aanmerking komen is de regeling TONK wellicht een oplossing.
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van het Rijk voor wie weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen en die hierdoor problemen heeft met het betalen van de woonkosten (maximaal € 1500,- per maand). Onder de woonkosten vallen bijvoorbeeld huur, servicekosten gas/licht/water, hypotheekaflossing en OZB. De TONK uitkering duurt van januari 2021 tot en met juni 2021 en iemand kan de TONK voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. De maximale tegemoetkoming voor een alleenstaande (ouder) is € 1000,-, dus € 166,- per maand. De maximale tegemoetkoming voor een echtpaar is € 1500,-, dus € 250,- per maand.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo moet iemand ouder dan 18 jaar zijn en wonen in een woning waarvan hij/zij zelf hoofdhuurder of eigenaar is. Door de coronamaatregelen moet het verlies aan inkomen minstens 30% zijn. Iemand mag geen recht hebben op een andere uitkering of tegemoetkoming van de gemeente of een andere instantie. Ook zijn er eisen rondom inkomen en het nog beschikbare (spaar-)geld. Op de website van de gemeente, www.nijkerk.eu/TONK, staan alle mogelijkheden en voorwaarden. Hier staat ook het formulier waarmee iemand TONK kan aanvragen.

Mensen met vragen kunnen mailen naar [email protected] of bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk: 14 033.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden