Gratis ondersteuning voor ondernemers

Foto:

Door de corona-crisis zijn veel ondernemers in zwaar weer terecht gekomen.

Zij hebben vragen over geldzaken of schulden, hebben hulp nodig bij het op orde brengen van de bedrijfsvoering of willen zich oriënteren op bedrijfsbeëindiging en werken in loondienst. Voor al deze ondernemers biedt de gemeente ondersteuning via het Geldloket Amersfoort. Deze dienstverlening is in ieder geval tot 1 januari 2022 beschikbaar.

Als een ondernemer zich meldt bij het Geldloket wordt er altijd eerst een intakegesprek gehouden waarin de hulpvraag van de ondernemer centraal staat. Daarbij is er nadrukkelijk ruimte voor de privé situatie van betrokkene. Er wordt gekeken naar voor welke ondersteunende regelingen de ondernemer in aanmerking komt.

Als er vraagstukken zijn die om aanvullende ondersteuning of begeleiding vragen wordt er een Quickscan afgenomen. Deze scan is gericht op:
Het verkrijgen van duidelijkheid over het perspectief van de bedrijfsactiviteiten en de rol die corona heeft gespeeld in het ontstaan van problemen. Indien nodig wordt de hulp ingeschakeld van de Gemeente Nijkerk of het Werkgevers Servicepunt Amersfoort.
Het signaleren van (dreigende) schuldenproblematiek. Het Geldloket werkt hierin nauw samen met partners van de Gemeente Nijkerk; Menzing & Partners en het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK).
Ondernemers die gebruik willen maken van de diensten van het Geldloket kunnen terecht op de website van het Geldloket via www.geldloket.nl/thema/eigen-onderneming of telefonisch via 033 800 99 70.
Meer informatie over de ondersteuning die de gemeente Nijkerk biedt voor ondernemers staat op de website van de Ondernemersdesk Corona. Ook kunnen ondernemers telefonisch contact opnemen met de Ondernemersdesk via 14 033.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden