Duurzaamheidsambitie Vreugdenhil Dairy Foods 2050: CO2-neutraal van gras tot glas

Foto: Arjen Gerritsma

Vreugdenhil Dairy Foods heeft in 2020, samen met alle partners in de keten, waardevolle stappen gezet op het gebied van duurzaamheid.

De situatie rondom COVID-19 zorgde voor uitdagingen. Er is veel aandacht besteed aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze werknemers.. Meer dan 90% van de melkveehouders deed mee aan het duurzaamheidsprogramma, de CO2-uitstoot van melktransport is verder verlaagd en de daken van de  productielocaties in Barneveld en Scharsterbrug zijn het afgelopen jaar voorzien van zonnepanelen.

“Met ons ambitieuze duurzaamheidsbeleid nemen we verantwoordelijkheid: People, Planet en Profit zijn onlosmakelijk met onze onderneming en onze duurzaamheidsambitie verbonden. Het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet op weg naar de nieuwe duurzaamheidsstrategie. Hiervoor benaderden we 250 stakeholders met de vraag welke duurzaamheidsthema’s voor hun belangrijk zijn. Volgend jaar delen we de uitkomst van deze materialiteitsanalyse, met daaraan gekoppeld onze herziene strategie voor ’22-‘26. Onze ambitie is inmiddels opnieuw geformuleerd: In 2050 willen we CO2-neutraal zijn in de gehele keten, van gras tot glas”, aldus CEOAlbert de Groot.

Transport

In 2020 hebben RMO-vervoerders van Vreugdenhil Dairy Foods flinke stappen gezet om de CO2-uitstoot verder te verlagen. De uitstoot van het transport, per kilogram melk, was 30,5% lager in vergelijking tot 2013. Hiermee is de doelstelling voor 2022, een reductie van 20% (ten opzichte van 2013), nu al ruimschoots behaald. De reductie werd onder andere gerealiseerd door een hogere beladingsgraad per vracht. Ook waren er minder ongeplande ritten doordat de fabrieken stabieler draaiden. Verder gebruikten de vervoerders nieuwere en schone vrachtwagens, waarbij een aantal van hen CO2- compensatie toepast.

Milieuvriendelijke locaties

Sinds het afgelopen jaar zijn de daken van alle locaties voorzien van zonnepanelen. Die leveren jaarlijks 1.3 miljoen kWh aan groene stroom op. Dit is voldoende stroom voor meer dan 450 huishoudens per jaar. In 2020 was de opbrengst ongeveer 465.000 kWh. “Duurzaamheid is sinds de introductie 10 jaar geleden serieus aangepakt”, vertelt Chairman Jan Vreugdenhil. “Inmiddels zijn we lid van het globale platform Sustainable Agricultural Initiative (SAI) en omarmden daarmee het zogenaamde Dairy Sustainability Framework (DSF). Dat we als bedrijf op de goede weg zijn, blijkt ook uit onze EcoVadis score, waarbij we als onderneming een silver award hebben gehaald. Een prachtige prestatie.”

In het duurzaamheidsverslag 2020 heeft Vreugdenhill aan de hand van het thema Dairy Dreams ervoor gekozen het verhaal achter de cijfers van de duurzaamheidsdoelstellingen te vertellen. Lees hier het verhaal van melkveehouder Gerrit de Groot, en de andere geïnterviewden op https://www.vreugdenhildairyfoods.nl/duurzaamheid 2020/duurzame-melkveehouderij/ .

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden