Gemeente Nijkerk sluit aan bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude

Foto:

Passende zorg voor de inwoners die dat echt nodig hebben.

Dat is waar de gemeente Nijkerk het zorggeld aan wil besteden. Helaas wordt er in de praktijk ook misbruik gemaakt van dit geld. Om dit eerder te signaleren zodat er snel en adequaat kan worden ingegrepen sluit de gemeente Nijkerk aan bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Door deze aansluiting kan zorgfraude in Nijkerk beter worden aangepakt.
Om fraude in de zorg op te sporen, te onderzoeken en waar nodig te bestraffen hebben toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en uitvoeringsorganisaties de krachten gebundeld in het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).
Burgemeester Renkema: “Door aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband kunnen we meer informatie delen en dus effectiever optreden tegen zorgfraude. Het geld hoort ten goede te komen aan de mensen die het echt nodig hebben, en daar willen we extra op inzetten.”

Signalen vormen startpunt

Het voorkomen en aanpakken van onrechtmatigheden in de zorg, zorgt ervoor dat het geld daarheen gaat waar het voor bedoeld is. Komt er bij de gemeente een signaal over zorgfraude, dan kan dit gemeld worden bij het IKZ. Zorgfraude raakt vaak verschillende organisaties en wanneer verschillende partijen, binnen de kaders van de wet, informatie bundelen maakt dit handhaven beter mogelijk. De partners hebben namelijk ieder eigen informatie tot hun beschikking. Zo ontstaat een duidelijker beeld van specifieke vormen of gevallen van fraude (zowel bij aanbieders als bij afnemers van de zorg) en kunnen de IKZ-partners gezamenlijk én individueel krachtiger optreden.

Het IKZ brengt signalen van partners over zorgfraude samen en vult de signalen aan met informatie van de IKZ-partners.

Informatie Knooppunt Zorgfraude

Het IKZ is een samenwerkingsverband tussen de volgende convenantpartners:

  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);
  • Directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW);
  • Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD);
  • Belastingdienst (BD).

Het IKZ werkt actief samen met andere organisaties die een rol spelen bij de aanpak van fraude in de zorg. Er zijn relaties met het onder andere het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC ON), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Financial Intelligence Unit (FIU). De overige convenantpartners, die geen deel uitmaken van het publiekrechtelijk samenwerkingsverband, zijn het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Informatie-officier van het Openbaar Ministerie (OM).

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden