Voorstel voor nieuw beleidsplan gemeentelijke begraafplaatsen

Foto:

Eén keer in de vijf jaar actualiseert de gemeente het beleidsplan voor de begraafplaatsen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.

In oktober legt het college het voorstel voor het nieuwe beleidsplan ‘Gemeentelijke begraafplaatsen 2021 – 2026’ voor aan de gemeenteraad.

“Het beleid voor de begraafplaatsen heeft emotionele en zakelijke kanten. Bij de voorbereiding zijn beide aspecten in beeld gehouden en meegewogen. Er is oog voor zorgvuldigheid en een persoonlijke aanpak. Ook voor het vervolg”, geeft wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh aan.

Kernfactoren van het beleid

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn een welkome, groene plaats om afscheid te nemen en overleden dierbaren te herdenken. Dit is gevat in vier kernfactoren die centraal staan bij de verdere uitwerking van het beleid en beheer van de begraafplaatsen: Nabij, Kwaliteit, Service, en Betaalbaar.
Nabij, als locatie, organisatie en persoon. Dit betekent onder andere dat de gemeente onderzoek heeft gedaan naar de capaciteit op de drie begraafplaatsen. Om begraven mogelijk te houden stelt de het college bijvoorbeeld voor om de begraafplaats in Nijkerkerveen uit te breiden. Ook maakt de gemeente het gedeelte van de begraafplaats in Nijkerk – op het oude deel tegen de begraafplaats van de katholieke kerk – gereed voor begraven. De gemeente stelt voor om omwonenden en andere betrokkenen bij de verder planuitwerking te betrekken.

Daarnaast stelt het college voor om het termijn voor particuliere graven te wijzigen naar 20 of 30 jaar en termijnen voor asbestemmingen te verkorten naar 10 jaar. Rechthebbenden kunnen hierna de termijn steeds met 10 jaar verlengen. De gemeente respecteert bestaande afspraken bij de implementatie.

De tarieven stijgen

De gemeente houdt vast aan het hoge onderhoudsniveau van de begraafplaatsen. Dit geldt ook voor de persoonlijke service die gemeente verleent aan nabestaanden of andere mensen die interesse hebben voor de begraafplaatsen. Om deze service voor de gemeente en nabestaanden betaalbaar te houden neemt de gemeente een aantal maatregelen. Onder andere verhoogt de gemeente in 2022 de tarieven met 10%. De tarieven voor het onderhoud stijgen met 15% extra en het onderhoudstarief voor rechthebbenden van urnenruimten wordt verlaagd met 75%. Na het invoeren van deze tariefswijzigingen zijn de tarieven in de gemeente vergelijkbaar met die van andere omliggende gemeenten.

Om begraven betaalbaar te houden stelt het college voor om rechthebbenden van graven voor onbepaalde tijd, die dat voorheen nog niet deden, mee te laten betalen aan het onderhoud van de begraafplaats. Het gaat hierbij om het onderhoud aan de algemene voorzieningen zoals paden, gebouwen en groenstructuur. Er is begrip voor het feit deze extra kosten niet zijn voorzien. Om deze reden is zorgvuldigheid, tijd en ruimte voor persoonlijk contact met de betreffende rechthebbenden over de invoering van dit beleid. De gemeente verwacht deze voorbereiding in 2024 af te ronden.

Extra aandacht

Het is belangrijk dat de begraafplaatsen voor iedereen goed toegankelijk zijn. Daarom voert de gemeente met samenwerkende partijen een onderzoek uit naar de toegankelijkheid van de begraafplaatsen voor rolstoelgebruikers en mensen die een (visuele) handicap hebben. Haalbare aandachtspunten die uit dit onderzoek naar voren komen worden vervolgens uitgevoerd. Ook onderzoekt de gemeente samen met betrokkenen hoe het gemeentelijke monument en het oude deel van de begraafplaats in Hoevelaken behouden kunnen blijven. Verder zet de gemeente in op duurzaam materieel om hinder voor de omgeving te beperken.

Vervolg

Besluitvorming door de gemeenteraad over het voorstel voor het nieuwe beleidsplan ‘Gemeentelijke begraafplaatsen 2021 – 2026’ is naar verwachting in oktober 2021.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen