Gemeente Nijkerk legt regels voor nieuwbouwwoningen vast

Foto:

Door de almaar stijgende prijzen voor woningen wordt het steeds lastiger voor woningzoekenden met een lager- of een middeninkomen om een woning te vinden.

Een belangrijk onderwerp in de vorig jaar vastgestelde Woonvisie is daarom het bouwen van genoeg betaalbare woningen voor mensen met een laag- of een middeninkomen. “Wij stellen nu aan de gemeenteraad voor twee verordeningen vast te stellen. Daarin zijn regels opgesteld om deze ambitie nog duidelijker te maken en te zorgen dat onze ambities ook echt worden gerealiseerd”, geeft wethouder Harke Dijksterhuis aan.

Doelgroepenverordening

Door het vaststellen van de ‘Verordening doelgroepen woningbouw’, ook wel doelgroepenverordening genoemd, wil de gemeente ervoor zorgen dat betaalbare woningen bij de huishoudens terecht komen die behoefte hebben aan die woningen en niet verdrongen worden door hogere inkomens. Het gaat hier om regels die gelden voor woningen die nieuw gebouwd worden. Bij bestaande woningen kan de gemeente deze regels niet opleggen.

In de doelgroepenverordening zijn drie belangrijke onderwerpen geregeld:

1. Er zijn maximale huur- en koopprijzen vastgelegd, waardoor woningen betaalbaar blijven. De gehanteerde grenzen zijn per woningbouwsegment als volgt:
Sociaal: maximale huurprijs € 752,33 per maand, maximale koopprijs € 204.000,-:
Middenduur-laag: maximale koopprijs € 260.000,-, maximale huurprijs € 900,- per maand;
Middenduur-hoog: maximale koopprijs € 344.500,-, maximale huurprijs € 1.100,- per maand;

2. Er zijn per categorie doelgroepen vastgelegd, zodat de betaalbare woningen ook echt naar de huishoudens gaan die daar behoefte aan hebben. Deze doelgroepen zijn vastgesteld aan de hand van een maximale inkomensgrens.

3. Er zijn instandhoudingstermijnen vastgelegd, zodat woningen voor langere tijd betaalbaar blijven. Voor sociale woningbouw geldt een instandhoudingstermijn van ten minste 25 jaar. De gemeente Nijkerk kiest daarmee in vergelijking met veel andere (regio)gemeenten voor een relatief langere instandhoudingstermijn.

Regels voor bouwers

Naast de doelgroepenverordening is een tweede verordening opgesteld. In deze zogeheten ‘Verordening differentiatie woningbouw’ staat een aantal spelregels voor partijen die woningen ontwikkelen. Elk bedrijf dat in de gemeente woningen wil bouwen moet zich aan dezelfde regels houden. Een belangrijk onderdeel van deze regels is dat op elke plek waar men woningen wil bouwen tenminste de volgende percentages moeten worden gerealiseerd:
Sociaal woningbouw: 35%;
Middenduur – laag: 10%
Middenduur – hoog: 15%

Als deze woningen voor koop of huur worden aangeboden gelden vervolgens de eerder beschreven regels uit de doelgroepenverordening.

Voor elke portemonnee wat te kiezen

Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met de twee nieuwe verordeningen: “De druk op de woningmarkt is enorm. Juist in deze tijd is het belangrijk om voor de lokale vraag van onze inwoners te blijven bouwen. Deze regels helpen ons om per project voldoende betaalbare woningen voor onze inwoners te realiseren. Zodat er voor elke portemonnee wat te kiezen is. In combinatie met een ambitieus woningbouwtempo van gemiddeld 250 woningen per jaar is dit een deel van het oplossen van de woningnood. Ik hoop dat de formerende partijen in Den Haag nu ook snel stappen zetten om andere, landelijke oplossingen mogelijk te maken. Alleen samen kunnen we dit probleem oplossen”.

De gemeenteraad zal de verordeningen naar verwachting in oktober bespreken.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen