Gemeente Nijkerk presenteert beleid voor huisvesting arbeidsmigranten

Foto:

De gemeente Nijkerk bouwt woningen voor al haar inwoners.

In de Woonvisie 2020+, die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld, is het gemeentelijk woonbeleid op hoofdlijnen beschreven. Het college van burgemeesters en wethouders heeft het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten nu verder uitgewerkt. Dit beleid wordt in oktober in de gemeenteraad besproken.

In de gemeente Nijkerk hebben bedrijven moeite met het invullen van vacatures. Zij maken steeds meer gebruik van tijdelijke medewerkers, met name in de food-gerelateerde productie. Deze mensen komen vaak uit het buitenland, werken met een tijdelijk (seizoen)contract en hebben ook woonruimte nodig. Door het huidige tekort aan passende oplossingen ontstaan voor deze doelgroep, zowel in de woonwijken, als in het buitengebied, soms situaties van huisvesting die om meerdere redenen niet wenselijk zijn. De gemeente heeft nu samen met diverse lokale bedrijven voorstellen gemaakt hoe de arbeidsmigranten op een goede manier kunnen worden gehuisvest.

Duidelijke voorwaarden

In de beleidsnota staan duidelijke voorwaarden waar huisvesting voor arbeidsmigranten aan moet voldoen. Ten eerste wil de gemeente dat arbeidsmigranten fatsoenlijke huisvesting voor een redelijke prijs geboden wordt. Huisvesting mag niet een buitensporig verdienmodel zijn. Daarnaast moeten zaken op de locatie ook op orde zijn. Goed beheer moet ervoor zorgen dat er geen overlast voor omwonenden ontstaat. Om deze doelen te bereiken wil de gemeente samen met het bedrijfsleven werken aan de huisvesting. Het voorstel is om in een convenant vast te leggen hoe de ambities van de gemeente en bedrijven bereikt kunnen worden.

Een goede verdeling

Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met het nieuwe beleid: “Dit college wil er zijn voor iedereen die een huis nodig heeft. Voor de starter, het gezin met opgroeiende kinderen, de senioren en mensen die een zorgvraag hebben. En ook voor de arbeidsmigranten. Zij leveren een essentiële bijdrage aan onze welvaart en het functioneren van onze lokale bedrijven. Ik ben blij dat wij samen met de bedrijven tot dit beleid zijn gekomen. Een beleid waarbij niet alleen gekeken is naar huisvesting, maar ook naar zaken als registratie, inburgering, eerlijke contracten en leefbare buurten”.

Tijdelijke huisvesting op Spoorkamp II

De gemeenteraad besloot in juni 2020 dat het gebied Spoorkamp II (naast het Jaap van der Krol bad) voor een deel in aanmerking komt voor tijdelijke huisvesting voor verschillende doelgroepen. Als uitwerking daarvan wordt er momenteel gewerkt aan de realisatie van 49 Opstapwoningen. Deze worden naar verwachting voor het eind van dit jaar opgeleverd. Momenteel wordt er bekeken of en onder welke voorwaarden er op dit terrein ook huisvesting voor arbeidsmigranten kan worden gerealiseerd. Naar verwachting zal de gemeenteraad daar in de loop van volgend jaar een besluit over nemen.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen