Economische visie gemeente: kiezen voor kwaliteit in balans

Foto:

Nijkerk is een ondernemende gemeente.

Dat schrijft de gemeente in een persbericht.

De gemeente kent meer bedrijven per 100 inwoners dan gemiddeld in Nederland en Gelderland. Bij elkaar creëren de bedrijven en maatschappelijke instellingen in de gemeente in 2020 meer dan 23.700 banen. In de afgelopen 10 jaar groeide de bevolking in Nijkerk met 10%, een groei die groter is dan het Nederlands gemiddelde in die periode. Om de komende jaren de juiste keuzes te blijven maken in deze periode van groei is de Economische Visie ontwikkeld.

Sturing aan economische ontwikkeling

Wethouder Mariëlle Broekman: “Nijkerk heeft een sterke economie van doeners, op één van de meest centrale plekken van het land en met een sterk Food Productie Cluster aan de basis. Deze nieuwe economische visie geeft sturing aan onze economische ontwikkeling de komende jaren. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan een vitaal ondernemersklimaat, duurzame ontwikkeling van bedrijven, voldoende kansen en banen voor alle inwoners en goed aansluitend onderwijs.”

Ten opzichte van de regio en de provincie kent de gemeente relatief veel vestigingen in de industrie, bouw en groot- en detailhandel. Daarmee kunnen we Nijkerk kenmerken als gemeente van ‘makers en doeners’. Nijkerk is wat betreft bedrijfsomvang een gemeente die draait op het midden- en kleinbedrijf. Ook de vele bedrijven die zich de afgelopen jaren in Nijkerk gevestigd hebben zijn vaak mkb-bedrijven. Het aantal van 23.700 banen groeit nog steeds, en ruim de helft daarvan is te vinden op de bedrijventerreinen.

De Economische Visie

In de visie kiest Nijkerk voor de komende jaren voor ‘kwaliteit in balans’. Dat betekent dat ze ruimte geeft aan economische groei, niet ongeremd maar passend bij de groei van de bevolking. Kiezen voor kwaliteit in balans betekent doorgaan met de inzet op kwaliteit bij de uitgifte van bedrijfskavels, waarbij naast economische, ook ruimtelijke en sociale aspecten meewegen bij de selectie van nieuwe bedrijven. De visie omvat een aantal leidende principes die er o.a. voor moeten zorgen dat het aantal banen en de beroepsbevolking in evenwicht is, het juiste bedrijf op de juiste plek zit, er voldoende toekomstbestendige werklocaties zijn en er een grote verscheidenheid is aan banen en bedrijven. Bij dit laatste wil Nijkerk aandacht blijven vestigen op het unieke karakter van Nijkerk als Food Productie Cluster, het deel van de regio waar de meeste bedrijven zijn gevestigd die zich bezig houden met de productie (en verpakking) van voedsel.

Nijkerk kiest ook voor kwaliteit door zich samen met ondernemers in te zetten voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. In de regionale samenwerking worden innovatie en verduurzaming mogelijk nieuwe samenwerkingsthema’s. Ook wordt bekeken hoe economie, arbeidsmarkt en onderwijs beter op elkaar aansluiten, in de gemeente en binnen de regio.

Wethouder Broekman: ‘De positieve ontwikkeling van de economie heeft een groot effect op het dagelijks leven van onze inwoners. Tegelijkertijd brengt het ook op lokaal niveau uitdagingen: we groeien als gemeente en we willen o.a. dat er meer banen bij komen. Dat is een uitdaging, net als de kwalitatieve match met onze inwoners. Om de goede balans te houden is het belangrijk dat bedrijven in de gemeente kunnen groeien en dat nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. Het is mooi dat de economische visie hier kaders voor biedt.’

Totstandkoming en uitwerking visie

Bij het opstellen van de economische visie zijn o.a. belanghebbenden uit het bedrijfsleven, en hun visie op de economische ontwikkeling, het economisch beleid van de gemeente en de onderlinge samenwerking, betrokken. Na vaststelling van de visie (door de gemeenteraad) wordt bij de uitvoering samengewerkt door ondernemers, onderwijs en andere maatschappelijke instellingen, de regio en de gemeentelijke organisatie.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden