Gaat het de afvalinzameling wel goed?

Foto:

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval.

Hoe ze dat doet en welke doelen ze nastreeft, beschrijft de gemeente in het afvalbeleid. Wat zijn nu de effecten van het afvalbeleid van de gemeente? Dit gaat de rekenkamercommissie onderzoeken.

Afvalbeleid van de gemeente

De gemeente maakt beleid over hoe ze het afval inzamelt en welke doelen ze daarmee wil bereiken. Ook zijn er landelijk doelen gesteld voor het halen van een hoog percentage afvalscheiding. En voor het beperken van vooral het restafval in de totale afvalstroom van huishoudens. Bovendien wordt er steeds meer gestreefd naar hergebruik van grondstoffen.

Wat onderzoekt de rekenkamercommissie en waarom?

Het is op dit moment niet duidelijk of het afval zo goed gescheiden wordt dat het hergebruikt kan worden. Daarom start de rekenkamercommissie een onderzoek naar het afvalbeleid. Dit onderzoek moet inzicht geven in de effecten van het afvalbeleid. De rekenkamercommissie kijkt zowel naar de omvang van afvalstromen als naar de kwaliteit van het gescheiden afval.
Vragen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld: haalt de gemeente landelijke doelen voor afvalvermindering en afvalscheiding? Is de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen goed genoeg om hergebruikt te worden? Wat is of kan worden gedaan om de kwaliteit van gescheiden afvalstromen te verbeteren?

Planning

De rekenkamercommissie voert het onderzoek uit in het najaar van 2021 en begin van 2022. De gemeenteraad Nijkerk ontvangt het rapport naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022. Het rapport wordt dan ook openbaar op de website van de rekenkamercommissie: www.rkvalleienveluwerand.nl.

Rekenkamercommissie

De gemeente Nijkerk maakt deel uit van de gemeenschappelijke rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en doet onderzoek voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden