Begroting probleemloos door raad aangenomen

Foto:

Partijen in de Nijkerkse gemeenteraad maken zich zorgen over de stijgende kosten van de jeugdzorg (700.000 euro meer dan begroot) en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Daardoor worden de bezuinigingen die men noodzakelijk vond niet gehaald. Dat schrijft Wijnand Kooijmans in De Stad NIjkerk.

Door meerdere fracties wordt erop gewezen dat Nijkerk zich niet rijk moet rekenen als het gaat om sluitende begrotingen. Men vreest de gevolgen van een mogelijke vermindering vanuit het gemeentefonds. Dat kan oplopen tot 2 miljoen.

Wethouder in actiegroep

Volgens wethouder Wim Oosterwijk wordt hierop volop geacteerd. Zelf is hij lid geworden van een actiegroep van gemeenten die ten strijde trekt tegen de wijziging van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Hij verwacht dat de protesten wel enig resultaat zullen hebben. Lanting gaf aan Nijkerk niet met tractoren naar Den Haag te zien vertrekken om te protesteren maar mogelijk wel met een elektrisch bus.

Drie moties

Geen verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan mantelzorgers, zo snel mogelijk toestaan van kleine windmolens en een verhoging (van 100 naar 300 euro) van de bijdrage van de studietoeslag aan studenten met een dusdanige handicap dat zij niet via een baan kunnen bijverdienen.
Dat waren de items van de drie moties die oorspronkelijk door partijen in de Nijkerkse gemeenteraad werden ingediend tijdens de behandeling van de begroting.

De motie rond pilots met de plaatsing van kleine windmolens werd door de ChristenUnie/SGP uiteindelijk teruggetrokken. Wethouder Harke Dijksterhuis zegde toe de mogelijkheden te onderzoeken. Dat maakte de motie overbodig..
Het voorstel de jaarlijkse bijdrage aan mantelzorgers weer van vijftig naar honderd euro terug te brengen werd ingediend door Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij).Geen van de andere parttijen wilde daarin meegaan, de motie haalde het dus niet
Het college gaat uitzoeken, of de verhoging van studietoeslag voor studenten uitvoerbaar is

Lees het hele verhaal op de site van De Stad Nijkerk

Wat vonden de partijen ervan

Het CDA over de Individuele Studietoeslag

VVD en CDA willen Individuele Studietoeslag (IST) invoeren voor studenten met een medische beperking.
Jolanda Nijeboer (VVD) en Pam van de Weijer-Feuerstein (CDA) hebben namens hun partijen een motie ingediend om de Individuele Studietoeslag in te voeren. Dit is een toeslag voor studenten, die door een (medische) beperking geen mogelijkheden hebben om naast hun studie het minimumloon te verdienen.
Jolanda Nijeboer: “Wij hebben gehoor gegeven aan een ingezonden brief aan onze raad van een studente uit Hoevelaken. We hebben hier zorgvuldig naar gekeken omdat de gemeente Nijkerk nog geen gebruik maakt van de mogelijkheid voor Individuele Studietoeslag, ondanks dat de overheid hier geld voor beschikbaar stelt. In de praktijk blijkt dat dit geld wordt ingezet voor andere re-integratiemogelijkheden, echter studenten kunnen wel een beroep doen op andere (beperktere) regelingen.”
Pam van de Weijer: “Het is belangrijk dat ook studenten met een arbeidsbeperking de mogelijkheid hebben om aan onze samenleving deel te nemen. Wanneer je 18 bent, hoort daar ook bij dat je financieel zelfstandige en verstandige keuzes leert maken. Wanneer je door je beperking niet aan het minimumloon komt dan kan deze Individuele Studietoeslag je daarbij helpen.”
De motie werd medeondertekend door CU-SGP, PRO21 en De Lokale Partij en daarmee werd deze motie, tijdens de raadsvergadering, unaniem aangenomen.

Groenonderhoud kan en moet beter

Het CDA vindt het groenonderhoud in de gemeente Nijkerk te kort schieten. Daarom heeft de fractie dit bij de begroting aangekaart.
CDA-raadslid Matthias Blankesteijn: ‘We zijn kortgeleden als fractie op bezoek geweest bij een inwoner van Hoevelaken. Hij heeft ons via een rondleiding de staat van het groenonderhoud laten zien. We zagen onkruid tot wel een halve meter hoog en niet onderhouden perken. Ook uit andere kernen horen wij klachten. Dit terwijl we ieder jaar flink betalen voor het groenonderhoud. Dat lijkt zo slecht besteed gemeenschapsgeld.’
Daarom heeft het CDA het college tijdens de begrotingsbehandeling gevraagd wat zij gaat doen om te zorgen dat de investeringen ook leiden tot beter groenonderhoud. Blankesteijn: ‘Wij willen dat het groenonderhoud concreet verbeterd. Niet over een jaar, maar direct.’

VVD tevreden

Op Facebook schrijft de partij: Sluitende begroting in onze mooie Gemeente
Het College heeft ondanks de corona periode veel bereikt. Vanavond is er een sluitende begroting unaniem aangenomen.

De VVD heeft gepleit voor:
➡ Voldoende tempo woningbouw
➡ Betaalbaar bouwen voor de middeninkomens
➡ Investeren in het verbeteren van de wegen en het openbaar vervoer
➡ Overlast aanpakken en handhaven
➡ Passende zorg borgen door grip op de kosten
➡ Snel beter groenbeheer
➡ Kunst Cultuur en Erfgoed meer prioriteit

De Lokale Partij teleurgesteld

Namens De Lokale Partij heeft Aart Klompenhouwer aandacht gevraagd voor onder andere de financiële positie van de gemeente, het groenonderhoud en het sociaal domein. Helaas hechtte de rest van de raad niet zoveel waarde aan de mantelzorg waardering als De Lokale Partij en heeft onze motie voor de verhoging ervan het niet gehaald. Jammer maar helaas! De Lokale Partij blijft zich inzetten voor een mooi, sociaal en duurzaam Nijkerk!

De CU-SGP en PRO21 hebben de publieke kanalen nog niet opgezocht om hun mening te geven.

Klik op onderstaande afbeelding voor vergroting

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen