Definitief ontwerp gemeentehuis klaar

Foto:

Op 14 december heeft het college het definitief ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis aangeboden aan de gemeenteraad.

In dit ontwerp komen de wensen en eisen van de toekomstige gebruikers op het gebied van gebruiksmogelijkheden, veiligheid, beschikbare ruimte, werkplekken, niveau van afwerking en financiën bij elkaar.
De inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen straks rekenen op een aantrekkelijk gemeentehuis, waarin rekening wordt gehouden met gebruiksgemak en goede toegankelijkheid voor iedereen. Ook omvat het publiek toegankelijke gedeelte voldoende plekken voor gesprekken die meer privacy nodig hebben. Een goede en efficiënte dienstverlening is een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp en de inrichting.

Na het raadsbesluit eind 2019 om het pand aan de Van ’t Hoffstraat te kopen, zijn er al veel stappen gezet. Een eerste programma van eisen en een schetsontwerp leidde naar een voorlopig ontwerp en nu naar een definitief ontwerp. De afgelopen periode is er hard gewerkt om alle bestaande wensen en inzichten mee te nemen in het ontwerp. Ook is er nadrukkelijk rekening gehouden met de coronapandemie, en de lessen die daaruit zijn geleerd over bijvoorbeeld hybride werken (digitaal en ‘live’ gecombineerd).

In januari 2020 is gestart met het opstellen van een projectplan en programma van eisen (PvE). In de tweede helft van 2020 kreeg het ruimtelijk en functioneel PvE verder vorm. De impact van corona, de benodigde ICT voorzieningen en de manier waarop de gemeente de dienstverlening aan de inwoners wil organiseren kreeg ook een plek in de plannen. Dit resulteerde in een eerste schetsontwerp dat in maart van dit jaar is besproken met de gemeenteraad.

Het schetsontwerp vormde de onderlegger voor het uit te werken voorlopig ontwerp. In september 2021 is de raad(commissie) geconsulteerd over de verschillende varianten en keuzemogelijkheden van het voorlopig ontwerp. Op basis van de toen gemaakte keuzes is het nu voorliggende definitief ontwerp gemaakt.

Een aantal zaken heeft meer tijd ingenomen dan oorspronkelijk was voorzien in de planning. Dit geldt o.a. voor de pas op de plaats in verband met de coronapandemie en de inzichten die daardoor zijn opgedaan. Ook de versoberingsvraag vanuit de gemeenteraad is zorgvuldig meegenomen. De start van de verbouwing van het nieuwe gemeentehuis is nu voorzien in het tweede kwartaal van 2022 en de verhuizing in 2023.

Naar verwachting ligt het voorstel voor het definitief ontwerp eind januari ter besluitvorming in de gemeenteraad.

Klik op de banner en ga naar “Kiezen voor Nijkerk
Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen