Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Hoevelaken afgerond

Foto:

Al een aantal jaren wordt nagedacht welke mogelijkheden er zijn voor vernieuwing (op welke wijze dan ook) van het dorpshuis De Stuw in Hoevelaken.

Het huidige gebouw is technisch grotendeels afgeschreven en de instandhouding is een dagelijkse zorg voor het bestuur van De Stuw. Na de eerste kaderstelling door de gemeenteraad in januari 2021 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek zijn verwerkt in een tweede kaderstelling die in januari 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Uitgangspunt is dat in het nieuwe dorpshuis ruimte is voor sociale, maatschappelijke, culturele en educatieve activiteiten. Dit zijn de primaire functies van een dorpshuis.

Omvang en locatie

De nieuwbouw is gedacht ten noorden van het huidige gebouw, waarbij er mogelijk sprake is van enige overlap. De exacte plek en de vormgeving daarvan wordt in de vervolgfase bepaald. In de berekening van de ruimtebehoefte is waar mogelijk rekening gehouden met multifunctioneel gebruik. De genoemde getallen zijn indicatief en worden in het vervolgtraject uitgewerkt tot een definitief Programma van Eisen.

Functies en deelnemers

De beoogde functies en deelnemers zijn Bibliotheek Nijkerk, het Jeugd- en jongerenwerk Blits, horeca en mogelijk ook aanvullend eerstelijnszorg of wonen. De horecafunctie is niet direct benoemd in de gemeentelijke randvoorwaarden. De multifunctionaliteit en een bloeiende horeca met een verbindende functie heeft een toegevoegde waarde voor Hoevelaken. Dit kan ook voor een mogelijke investeerder van belang zijn om een sluitende businesscase te krijgen. Er is geen ruimte voor het gebiedsteam opgenomen. De wijze waarop het de gemeentelijke dienstverlening wordt ingepast wordt verder uitgewerkt in de vervolgfase.

Aanvullend programma

De eenmalige gemeentelijke bijdrage bedraagt maximaal 2,8 miljoen euro (prijspeil januari 2021). Dit bedrag is exclusief investeringen in de openbare ruimte. Om voldoende bouwmassa te creëren is een aanvullend programma nodig. Dat draagt ook bij aan de financiële haalbaarheid van het project. Een aantal eerstelijnszorgpartijen (apotheek en huisartsen) is al jaren op zoek naar passende huisvesting. Deze functie zou goed passen en complementair zijn met de dorpshuisfunctie vanwege de extra toeloop die deze functie genereert. Een alternatief is een combinatie met woningbouw.

Volgende stappen

De tweede kaderstelling en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet door de gemeenteraad zijn de basis voor het nieuwe dorpshuis in Hoevelaken. Hierna kan het plan worden doorontwikkeld tot een uitvoering gereed ontwerp. Dat is ook nodig voor een zorgvuldig proces richting het beoogde raadsbesluit eind 2023. De gemeenteraad wordt dan gevraagd een definitief akkoord te geven voor de uitvoering, het eigendom en de toekomstige exploitatievorm.
Er is nog geen informatiebijeenkomst voor de inwoners en andere belanghebbenden georganiseerd. Na een besluit van de gemeenteraad over de tweede kaderstelling wordt dit opgepakt.

 

 

 

Klik op de banner en ga naar “Kiezen voor Nijkerk
Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen