Hoe ziet Nijkerk er over 20 jaar uit

Foto:

De toekomst van Nijkerk ligt op de tekentafel

Met een ingewikkelde kreet heet dat de Omgevings- en Mobiliteitsvisie.

Er wonen nu 44.000 mensen binnen de gemeentegrenzen. Dat zullen er over 20 jaar 10.000 meer zijn. Om voor die mensen de gemeente leefbaar te houden, worden er nu al plannen gemaakt. Dat zijn niet meer dan potloodschetsen.

Die zijn nu uitgewerkt in zes thema’s: wonen, duurzame ontwikkeling, werken, mobiliteit, voorzieningen en landelijk gebied. Gelijktijdig is er gewerkt aan een concept mobiliteitsvisie. “Voordat wij de inspraakmomenten per kern en het landelijk gebied ingaan, willen wij in januari 2022 de gemeenteraad raadplegen over enkele belangrijke onderdelen uit deze conceptvisies”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.

In deze consultatie worden alleen de voorstellen over de woningbouwopgave en de daarmee samenhangende thema’s werken, mobiliteit en voorzieningen met de gemeenteraad besproken. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de afrondende werkzaamheden. Het resultaat is een ontwerp Omgevingsvisie en een ontwerp Mobiliteitsvisie.

Bespreken van concrete plannen

De komende twintig jaar zet de groei door. Dit betekent dat er gezocht moet worden naar geschikte woonlocaties en ruimte voor bedrijven. Maar ook dat er aanvullingen in duurzame fiets- en weginfrastructuur moeten komen om de hele gemeente Nijkerk bereikbaar te houden.

Diverse inwoners, experts en andere betrokkenen hebben de afgelopen periode al meegedacht en hun input geleverd. Er zijn veel gesprekken en discussies gevoerd zonder dat er concrete plannen voor lagen. Nu ligt er een concept Omgevingsvisie en concept Mobiliteitsvisie en worden de plannen concreter. “We moeten nu keuzes maken om voorbereid te zijn op de toekomst. Uit ervaring weten we dat hoe concreter plannen worden, hoe meer reactie erop komt. Dat vinden we juist heel prettig; het gaat namelijk om de toekomst van de woon- en leefomgeving van ons allemaal. Daar mogen wij best een intensief gesprek met elkaar over voeren”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan. Afhankelijk van het gesprek met de gemeenteraad wordt bepaald wanneer de beide conceptvisies aan inwoners, bedrijven en andere betrokkenen worden gepresenteerd. Er worden aparte inspraakmomenten georganiseerd voor Hoevelaken, Nijkerkerveen, Nijkerk en het landelijk gebied.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen