Ventilatiesubsidie alleen bij opknapbeurt school

Foto:

Gisteren berichtten we, dat de gemeente de scholen helpt met een goed ventilatie van het schoolgebouw.

We vroegen de gemeente, wat dat concreet inhoudt. Vandaag reageerde de gemeente.

Subsidie alleen bij renovatie

De gemeente: “De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een subsidieregeling om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. De subsidie kon door de gemeente, namens de schoolbesturen, aangevraagd worden. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het leerlingenaantal en bedraagt 30% van de kosten met een maximum van:

€ 150.000 voor een project voor een school met minder dan 250 leerlingen
€ 210.000 voor een project voor een school met 250 tot 500 leerlingen
€ 420.000 voor een project voor een school met 500 tot 1000 leerlingen
€ 800.000 voor een project voor een school met 1000 tot 2000 leerlingen
€ 1.000.000 voor een project voor een school met 2000 leerlingen of meer

De resterende 70% is een cofinanciering van schoolbestuur en/of gemeente.

Alle scholen, die gebruik wilden maken van de SUVIS-regeling hebben gevraagd om een gemeentelijke bijdrage. De gemeente heeft in 2021 voor zeven scholen een SUVIS-aanvraag ingediend. Vijf scholen konden voor de 70% cofinanciering (deels) een beroep doen op de gemeente.

De gemeente heeft alleen voorzien in cofinanciering voor de scholen die al in het Integraal huisvestingsplan staan opgenomen voor renovatie van hun schoolgebouw. Bij renovatie financiert de gemeente al ca. 85 tot 90% van de totale renovatiekosten, veelal € 1,5 tot € 2 miljoen. De andere 10 tot 15% is een eigen bijdrage van het schoolbestuur, bestaande uit het onderhoudsbudget van de school in de vijf jaar voorafgaand aan de renovatie. Wanneer een school gerenoveerd wordt, wordt het gebouw ook verduurzaamd en wordt het binnenklimaat en de luchtkwaliteit van het gebouw verbeterd. Dit is een standaardonderdeel van het renovatieplan. Op die manier kunnen zowel de gemeentelijke bijdrage als de eigen bijdrage van het schoolbestuur ingezet worden als cofinanciering voor de SUVIS-regeling.
Voor de scholen die niet in aanmerking komen voor renovatie (omdat deze nog geen 40 jaar oud zijn), hebben wij geen financiële mogelijkheden voor gemeentelijke cofinanciering. Deze lijn heeft de gemeente met de schoolbesturen besproken.”

Klik op de banner en ga naar “Kiezen voor Nijkerk
Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen