St Jansdal zoekt deelnemers klankbordgroep

Foto:

HARDERWIJK – Dit jaar is gestart met de bouw van bouwdeel Zuid bij ziekenhuis St Jansdal.

Na de afronding van Bouwdeel Zuid volgt een grootscheepse renovatie van het bestaande ‘beddenhuis’. St Jansdal is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde mensen die mee willen denken over het ontwerp van het beddenhuis.

Voordat de bouw kan beginnen wordt een intensief traject doorlopen, om tot een ontwerp te komen dat past bij de wensen van zowel de medewerkers als de patiënten. Binnen het ziekenhuis worden de toekomstige gebruikers en ondersteunende afdelingen gevraagd mee te denken in gebruikersgroepen. Daarnaast wil St Jansdal ook patiënten betrekken bij de plannen voor het beddenhuis door een patiëntenadviescommissie (Klankbordgroep) op te zetten. De klankbordgroep geeft advies aan de gebruikersgroepen binnen vastgestelde kaders. Zij wordt bijvoorbeeld gevraagd om advies te geven over tekeningen voor de patiëntenkamers, badkamers, de ruimte buiten de kamers waar patiënten met naasten kunnen verblijven (lounge), het vaste meubilair. De input van mensen uit de regio is voor het St Jansdal van grote waarde. Het ontwerptraject loopt tot eind 2023.

Klankbordgroep

Het ziekenhuis hoopt op enthousiaste mensen die zich vrijwillig willen inzetten om belangrijke input te geven voor ons beddenhuis. Het zou fijn zijn als de samenstelling van de klankbordgroep een weerspiegeling is van de samenleving en het verzorgingsgebied. Het liefst vindt het ziekenhuis mensen die daar al eerder zijn opgenomen, of bijvoorbeeld als naaste direct betrokken zijn geweest. De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer twee uur per maand voor een vergadering en daarnaast zal het doornemen van documentatie ook twee uur per maand in beslag nemen. Bij de vergaderingen van de klankbordgroep sluit ook (een afvaardiging van) de cliëntenraad aan. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle patiënten/cliënten die gebruik maken van de zorg die het St Jansdal biedt.

Woont u in het verzorgingsgebied (Flevoland en de Noordwest Veluwe) van St Jansdal en heeft u interesse? Aanmelden kan tot en met 18 maart 2022 via www.stjansdal.nl/klankbordgroep

Klik op de banner en ga naar “Kiezen voor Nijkerk

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen