Hoe nu verder met Spoorkamp 1 en 2?

Foto:

Op Spoorkamp 1 en 2 wisselen kantoren, twee kerken en GC Corlaer en lege kavels elkaar af. Het is ook de locatie geworden voor de opstapwoningen.

Dit is de enige plek binnen de gemeente waar nog kantoren gebouwd kunnen worden.

Alleen is er niet veel vraag naar kantoorgebouwen (zonder loods en zo). Daarom denkt het college erover met het gebied andere dingen te doen. Ook al, omdat de vraag naar diverse vormen van huisvesting voor verschillende doelgroepen toeneemt. Er is vraag naar mogelijkheden voor beschermd wonen en pauzewoningen. En natuurlijk woningen voor starters, studenten, ouderen en arbeidsmigranten. 

Genoeg redenen om de bestemming van het gebied aan de eisen van de tijd aan te passen

Spoorkamp 1A

Hier blijft alles in feite zoals het nu bestemd is. Hier zijn nog vrije kavels en dat is genoeg voor enkele nieuwe kantoren en voor de eventuele realisatie van een campusgebouw voor de Food Academy Nijkerk (FAN),

Spoorkamp 1B

Hier komen geen kantoren, maar woningen voor allerlei doelgroepen. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden voor het realiseren van niet-tijdelijke woonvormen voor doelgroepen (o.a. starters, senioren, beschermd wonen en pauzewoningen), zowel in de bestaande bouw (met leegstand) als ook in de vorm van eventuele nieuwbouw.

Spoorkamp 2

Een tijd gelden is al besloten om hier 250 tijdelijke zelfstandige (hotel)woningen voor aandachtsgroepen (o.a. arbeidsmigranten en starters) te bouwen. Daarvoor is bij het rijk subsidie aangevraagd en die heeft de gemeente gekregen: 1 miljoen euro.
Daarnaast zullen er plannen ontwikkeld worden in de richting van vrije tijdsbesteding (leisure). De gemeente vindt dat nodig om Nijkerk aantrekkelijk voor haar bewoners te houden. Er is intussen al een aantal aanvragen of interessemeldingen bekend van leisure-ondernemers naar de mogelijkheden van vestiging op Spoorkamp.

De gemeente zou graag een station in de buurt van Spoorkamp zien. Zo ver is het nog lang niet, maar in de plannenmakerij wordt er wel degelijk rekening mee gehouden.

Klik op de banner en ga naar “Kiezen voor Nijkerk

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen