Hertelling klaar: restzetel naar VVD

Foto:

PRO21 had om een hertelling gevraagd.

Lijsttrekker Irene Moes wilde zeker weten, dat er geen fouten waren gemaakt. De marge was ook niet groter dan 2 stemmen om een restzetel te krijgen.

Het centraal stembureau van de gemeente Nijkerk heeft de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Na de hertelling gisteren blijkt dat de VVD de tweede restzetel krijgt en daarmee op vier zetels uitkomt.
Die zetel wordt door Marja Willems ingenomen. Ze spreekt van een ‘bijzonder wending’.

Bij de eerste telling vorige week bleef de VVD op drie zetels steken. PRO21 moet de restzetel weer inleveren en komt daarmee op vijf zetels. Voor de overige politieke partijen heeft de hertelling geen gevolgen.
Uit de hertelling blijkt dat het aantal stemmen van de VVD met 2555 gelijk gebleven is, terwijl PRO21 juist vier stemmen minder kreeg en op 3830 uitkwam.

Reactie burgemeester Renkema

“Ook na de hertelling is het verschil klein, maar ik twijfel niet aan de zorgvuldigheid van de hertelling”, aldus burgemeester Gerard Renkema, voorzitter van het centraal stembureau. Hij vindt dat er er uitermate zorgvuldig is gewerkt.

De hertelling van de in totaal 19.081 stembiljetten bracht een beperkt aantal afwijkingen aan het licht. Zo bleken in enkele gevallen goedgekeurde stemmen ongeldig en bij het sorteren waren enkele stemmen op de stapel van de verkeerde partij beland. Ook zijn enkele optelfouten geconstateerd. Renkema: “In bijna alle gevallen gaat het om een afwijking van één of twee stemmen, die elkaar soms ook weer opheffen. Los van de restzetel leidt het nergens tot veranderingen, ook niet voor de kandidaten die met voorkeurstemmen zijn verkozen.”

Reactie Niels Staal (VVD)

“ik sta niet te triomferen. Mar ik ben PRO21 natuurlijk wel heel erg erkentelijk, dat ze dit deden. Het maakt het werken wel makkelijker. Maar goed, we moeten het stemmenverlies de komende jaar wel goedmaken en voorlopig past ons bescheidenheid.”

Reactie Irene Moes (PRO21)

“Natuurlijk zijn we teleurgesteld, dat we de restzetel kwijt zijn. Uit de hertelling blijkt: iedere stem telt. PRO21 staat voor Samen, Open, Dichtbij. Voor een zorgvuldig, open en transparant proces en een betrouwbare overheid. Met het aankaarten van het kleine verschil hebben we laten zien dit ook in de praktijk te brengen. We willen de inwoners die op ons gestemd hebben bedanken.”

Nu de uitslag definitief is kunnen de vijf partijen aan de slag met de vorming van het college. Het CDA levert als grootste fractie de formateur. Dat is Pieter den Besten.

De huidige gemeenteraad neemt op 28 maart afscheid; de nieuwe gemeenteraad wordt vervolgens op 30 maart geïnstalleerd. Beide vergaderingen vinden plaats in de Expo in Hoevelaken.

Definitieve zetelverdeling

CDA: 7 zetels
ChristenUnie-SGP: 6 zetels
PRO21: 5 zetels
De Lokale Partij: 5 zetels
VVD: 4 zetels

Dossier: Verkiezingen

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen