Woningbouwmonitor eindelijk verschenen

Foto:

Tijdens de verkiezingen was de woningbouw een belangrijk onderwerp.

In februari bracht de gemeente naar buiten, dat in 2021 349 nieuwe woningen waren gebouwd. Wethouder Dijksterhuis tevreden: “.Het gemiddelde aantal woningen over de afgelopen vier jaar komt daarmee op 264 woningen per jaar. Hiermee voldoet de gemeente aan haar eigen doelstelling van 250 woningen per jaar. “Ik ben tevreden met dit aantal woningen. Tegelijkertijd realiseer ik me dat hiermee de nood op de woningmarkt niet is opgelost. We moeten dus volop doorgaan met het realiseren van onze plannen.”

Zowel de HON (HuurdersOrganisatieNijkerk) als Patricia van Loozen hadden hun twijfels bij de cijfers. Het wachten was op de Woningbouwmonitor.

Die is vandaag verschenen, een kleine maand later dan verwacht. Interesse in alle details? Hier kunt u de monitor lezen.

Conclusies

De gemeente schrijft in de monitor.
“Er is in 2021 voornamelijk nieuwbouw in Doornsteeg fase 2 en in Woonpark Hoevelaken opgeleverd. Het aandeel sociale huur is tot nog toe relatief laag. Maar we verwachten dat hier na 2023 een inhaalslag wordt gemaakt. Een aantal projecten wordt nog onder het regime van de Woonvisie 2015 opgeleverd.
De ambities uit de Woonvisie 2020+ zijn fors, dat maakt de haalbaarheid kwetsbaar. We hebben namelijk te maken met veranderende marktomstandigheden, zoals bouwstromen die stagneren door het gebrek aan grondstoffen of onrealistische prijsverhogingen waardoor de exploitatie van projecten onder druk komt te staan. Toch verwachten we dat deze ambitieuze ambities in de komende jaren haalbaar zijn.
Met de uitwerking van andere doelstellingen uit de woonvisie zijn ook vorderingen gemaakt. Op de locatie Spoorkamp II zijn 49 Tiny Houses gerealiseerd. Ook de doelstelling om jaarlijks minimaal 20 woningen in het lage middensegment te realiseren is gehaald. Daarnaast is in de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd onder alle senioren binnen de gemeente Nijkerk naar hun woonwensen, zodat hierop in de projectontwikkeling beter gestuurd kan worden.

Sociale woningbouw

In 2021 is het aandeel sociale huur lager dan in de Woonvisie 2020+is afgesproken, te weten gemiddeld over 2020 en 2021 21% in plaats van 30%. Ook het absolute aantal netto toevoegingen aan de goedkope voorraad (huur en koop) is met 69 woningen lager dan het streefaantal van minimaal 75 woningen per jaar.
Uit de prognose 2022 – 2026 kun je afleiden, dat de 35% met moeite gehaald kan worden.

Wat cijfers uit die woningbouwmonitor.

De doelstellingen

Woningbouwopleveringen 2021 goedkope voorraad

Opgeleverde woningen

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen