Hoe ziet Nijkerk er in 2040 uit?

Foto:

Die vraag heeft het college beantwoord en opgeschreven in de Omgevingsvisie 2022-2040 en in de Mobiliteitsvisie

Het is nu aan de gemeenteraad om hierover besluiten te nemen. Dat gebeurt in de commissievergadering van 6 oktober 2022 (die kunt u via de site van de gemeente rechtstreeks volgen).

De Omgevingsvisie is een toekomstbeeld. Dat is een “plaatje”van hoe de gemeente erover tien tot vijftien jaar uit kan zien. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving. Onderwerpen zijn: wonen, werken, verkeer en vervoer, voorzieningen, het landelijk gebied en duurzaamheid. In de visie staat beschreven  waar de gemeente woningen wil bouwen en waar nieuwe wegen komen. De visie gaat ook over onderwerpen als: duurzamer leven, openbaar groen en hoe de gemeente het gebruik van de fiets beter wil faciliteren.
Het college werkt de visie de komende jaren uit in concrete projecten en programma’s. Een voorbeeld is het Programma Mobiliteit. Hierin worden de plannen op gebied van verkeer en vervoer concreet uitgewerkt in maatregelen.

Participatie en inspraak

Het college heeft de visies niet zomaar opgeschreven. Inwoners zijn erbij betrokken geweest via enquêtes en bijeenkomsten in de drie kernen. Ook is er gesproken met diverse instanties, zoals de woningstichting, de veiligheidsregio, het waterschap en de provincie.

Mensen konden op de voorlopige visies reageren. Dat is ook gebeurd. In totaal zijn er 104 reactie bij de gemeente binnengekomen. Die zijn zorgvuldig bekeken en beantwoord. Op basis van de reacties zijn de visies op meer dan 25 onderdelen aangepast. Hiermee zijn de visies nog beter geworden. Iedereen, die gereageerd heeft, krijgt persoonlijk bericht en een antwoord.

De komende jaren zal het college ook bij de uitwerking van de visies inwoners via participatie betrekken.

Alle stukken zijn te lezen op de website van de gemeente.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen