College Nijkerk presenteert begroting 2023-2026

Foto:

Het is een uitwerking coalitieakkoord begin 2023

Het college van B&W heeft de eerste meerjarenbegroting van de bestuursperiode 2023-2026 op 23 september aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting 2023 sluit met een positief saldo van twee miljoen euro. De begroting bevat geen nieuw beleid, omdat het college het coalitieakkoord eerst wil uitwerken in een ontwikkelagenda.

Die wordt begin 2023 gepresenteerd.

De nu gepresenteerde begroting kijkt zoals gewoonlijk vier jaar vooruit. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 is steeds een redelijk overschot voorzien. Dit is het gevolg van een hogere bijdrage van het Rijk voor die jaren. Voor 2026 valt de bijdrage voor alle gemeenten en dus ook voor Nijkerk lager uit. In de begroting voor 2026 is daarom een tekort voorzien. Het kabinet heeft op Prinsjesdag voor het begrotingsjaar 2026 eenmalig een extra miljard toegezegd aan de gemeenten. Maar dat is niet voldoende om het begrote tekort op te vangen.

Huishoudboekje

Er zijn diverse ontwikkelingen die hun weerslag hebben op het huishoudboekje van de gemeente. Zoals de recente coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de inflatie. Wethouder Audrey Rohen van financiën: “Al deze ontwikkelingen zijn zowel voor de gemeente als voor onze inwoners grote uitdagingen. Ons belangrijkste doel nu is de dienstverlening aan de burger op peil te houden en Nijkerk verder te ontwikkelen. En vanzelfsprekend willen we onze inwoners in deze moeilijke tijd ondersteunen waar we kunnen.”

Voorzichtig met nieuwe investeringen

De begroting voor 2023 sluit weliswaar met een overschot op de begroting van ruim twee miljoen euro, maar de plus was aanvankelijk ruim twee keer zo groot. De gemeente Nijkerk heeft namelijk net zoals alle gemeenten te maken met sterk stijgende kosten van gas en elektriciteit. “Voor volgend jaar kunnen we nog steeds een positief saldo begroten. Maar het zal voor iedereen duidelijk zijn dat we voorzichtig moeten zijn met nieuwe investeringen”, aldus wethouder Rohen. “Ik vrees dat we onze plannen hier en daar moeten bijstellen omdat onze budgettaire ruimte door de stijging van de energiekosten minder groot is dan we eerder dit jaar hadden gedacht.”

De meerjarenbegroting 2023-2026 wordt op 3 november 2022 in de gemeenteraad besproken.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen