Sporthallen opknappen en uitbreiden

Foto:

Volgens het college is Nijkerk een sportieve gemeente.

Inwoners sporten bovengemiddeld. Het college vindt sport en bewegen heel belangrijk. Het draagt bij aan de gezondheid van en sociale binding tussen inwoners. Ruim 12.000 sporters zijn actief bij zo’n 45 sportverenigingen.

Alleen zijn vraag en aanbod van binnensportaccommodaties nu niet in evenwicht. We berichtten daar al eerder over. De behoefte van verenigingen is groter dan de beschikbare capaciteit. Ook de gymuren voor het onderwijs zijn lastig in te vullen. “De komende tien jaar blijft het aantal inwoners en leerlingen stijgen. De bestaande sporthallen en sportzalen zijn bijna allemaal verouderd en weinig duurzaam. Dit vraagt om flinke investeringen om de accommodaties te vervangen en uit te breiden”, geeft wethouder Audrey Rohen aan.

Er is een analyse gemaakt van de zes gemeentelijke binnensportaccommodaties. Het gaat om vier sporthallen (Corlaer, Watergoor, Strijland en De Slag) en twee sportzalen (Ridderspoor en De Baggelaar). Sportdeelname, capaciteit, bezetting, kwaliteit en bevolkingsgroei zijn in beeld gebracht en afgezet tegen de (toekomstige) behoefte aan binnensportaccommodaties. De uitkomsten zijn besproken met de sportverenigingen en onderwijsinstellingen.

De kwaliteit moet omhoog

Het college stelt de gemeenteraad voor te kiezen voor een kwaliteitsimpuls voor de binnensportaccommodaties. Bij vervanging wordt ook de capaciteit uitgebreid vanwege de toename van het aantal inwoners. Het voorstel is om sporthal Strijland en sporthal Watergoor in Nijkerk te herbouwen met drie zaaldelen en sportzaal De Baggelaar in Nijkerkerveen met twee zaaldelen. Bij sporthal Strijland wordt er rekening mee gehouden dat de accommodatie ook voor wijkactiviteiten gebruikt kan worden.

Verkenning spreiding sportaccommodaties Hoevelaken

Er wordt ook rekening gehouden met de toekomstige vervanging van sporthal De Slag en sportzaal Ridderspoor in Hoevelaken. De geplande woningbouw, onder andere in Klaarwater, zorgt voor een toename van het aantal inwoners. Daarmee neemt de vraag naar sportcapaciteit in de avonduren toe. In de wijk Klaarwater is de nieuwbouw van basisschool ‘t Blokhuus voorzien. De afstand naar sportzaal Ridderspoor is met name voor de onderbouw te groot. Ook het toekomstige vertrek van het Van Lodenstein College heeft gevolgen voor de bezetting van sporthal De Slag. Het college wil daarom verder onderzoeken wat deze ontwikkelingen betekenen voor de spreiding van de sportaccommodaties in Hoevelaken.

Investeringen in beeld brengen

Het college heeft in de Ontwikkelagenda zijn ambities aangegeven. Om een goed beeld te krijgen wordt in 2023 de investeringsbehoefte voor onder andere binnensport, buitensport, onderwijshuisvesting en het Programma Maatschappelijke en Ruimtelijke Investeringen (PMRI) in kaart gebracht. Eind van het jaar kijkt het college naar het totaal. Op basis van een inschatting van de kosten wordt bepaald welke investeringen uitgevoerd of uitgesteld worden.

Tekort oplossen met een blaashal

In de wintermaanden is er een tekort aan zaalruimte. Sporten als korfbal, hockey en handbal maken ook gebruik van de zalen en sporthallen. Voor de korte termijn kan een blaashal op de velden van de korfbalvereniging in Nijkerk helpen om de acute extra ruimtebehoefte op te vangen. Er blijft zo meer ruimte over in de sporthallen en zalen voor de andere gebruikers. In overleg met scholen kan deze blaashal ook gebruikt worden voor balsporten en bewegingsonderwijs. Mocht het onderwijs geen gebruik willen maken van de blaashal, dan vervalt de voorkeurslocatie voor Nijkerk.

Het college legt de stukken voor aan de gemeenteraad. Het besluit van de gemeenteraad staat gepland voor maart 2023. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan de blaashal mogelijk al in het winterseizoen 2023-2024 gebruikt worden.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen