Gemeente Nijkerk sluit boekjaar 2022 af met positief saldo

Foto:

De gemeente heeft in het jaar 2022 meer geld verdiend dan uitgegeven.

Daardoor houdt de gemeente dit jaar als het ware ruim € 10 miljoen over.

Bijna driekwart wordt besteed aan lopende of nieuwe projecten. Die staan gepland voor de jaren 2023 tot en met 2026.
Het resterende bedrag van ruim € 3 miljoen is nog beschikbaar voor nieuwe initiatieven.

Dit staat vermeld in de aanbiedingsbrief van het college bij de jaarstukken over 2022.

De wethouder van Financiën, Audrey Rohen, blijft nuchter over het positieve resultaat. Ze benadrukt dat het vooral gaat om een incidenteel voordeel. Vanaf 2026 krijgt de gemeente te maken met een lagere uitkering uit Den Haag. Daarom moet het college voorzichtig en zuinig blijven. Alleen zo raakt haar portemonnee op de lange duur niet helemaal leeg.

In het najaar van 2022 was al bekend dat de gemeente Nijkerk naar verwachting zo’n € 5 miljoen zou overhouden aan het eind van het jaar.

Dit overschot is mede te danken aan een gerichtere inzet van de budgetten voor de Wmo en Jeugdwet en aan een hogere algemene uitkering van het Rijk. Verder zijn enkele budgetten overgeheveld naar 2023, waaronder het budget voor de energietoeslag en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Ook het uitstellen van groot onderhoud van sportaccommodaties heeft bijgedragen aan het positieve saldo in 2022, maar deze uitgaven zullen later alsnog moeten worden gedaan. Het is daarom belangrijk dat de gemeente verstandig omgaat met haar financiën en rekening houdt met toekomstige uitgaven.

Terugblik op een dynamisch jaar

In de jaarrekening van de gemeente wordt teruggeblikt op een dynamisch jaar waarin verschillende gebeurtenissen hun weerslag hadden op de gemeentelijke organisatie en haar inwoners.

De oorlog in Oekraïne en de daaruit voortkomende energiecrisis hebben bijvoorbeeld geleid tot extra werkzaamheden voor de gemeente, zoals de opvang van vluchtelingen en de verwerking van de energietoeslag.

Daarnaast had de nasleep van de coronapandemie en de overspannen arbeidsmarkt ook invloed op de organisatie. Hierdoor was er sprake van een grote in- en uitstroom van medewerkers. Daardoor bleven taken liggen

Omgevingsvisie

Het college is tevreden over de voortgang op het gebied van Ruimte.

Zo is er bijvoorbeeld gewerkt aan het vaststellen van de omgevingsvisie en de mobiliteitsvisie. Die beschrijven hoe de gemeente zich tot 2040 wil ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid, wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit en het buitengebied.

Het college benadrukt hierbij dat er sprake was van brede betrokkenheid van de samenleving bij het opstellen van deze visies.

Wonen

In het afgelopen jaar heeft de gemeente Nijkerk samengewerkt met andere partijen aan verschillende wooninitiatieven.

Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld meegewerkt aan het opstellen van de woondeals voor zowel de Regio Foodvalley als voor de Regio Amersfoort.

Daarnaast heeft de gemeente samen met woningcorporaties gewerkt aan het vormgeven van de woonzorgvisie, die in de loop van 2023 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Ook zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties die actief zijn in de gemeente Nijkerk voor de periode 2023-2024.

Economie

Ondanks de uitdagingen die veel ondernemers vorig jaar hadden gaat het over het algemeen goed met de Nijkerkse Economie.

De inzet van verschillende partijen heeft geleid tot groei, ondanks de uitdagingen die veel ondernemers hebben ervaren. Het toenemende aantal banen en bedrijfsvestigingen is een goede indicatie van de economische groei en het vertrouwen van ondernemers in de regio.

Duurzaamheid

Voor  2030 wil de gemeente 500 woningen isoleren. Het isoleren van woningen en het aanbrengen van zonnepanelen kan de energie-efficiëntie van huizen vergroten, terwijl het fixteam kan helpen om kleine bespaarmaatregelen in huis te implementeren.

Het ontwikkelen van grootschalige opwek van zon en wind en het plaatsen van kleine boerderijmolens kan bijdragen aan de overgang naar duurzame energiebronnen.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram en Mastodon, of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen