Eind ’23: 350 asielzoekers in gebouw van Euretco (video)

default
default
Foto:

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft bij de gemeente Nijkerk het verzoek ingediend om tijdelijk asielzoekers op te vangen in een noodopvanglocatie.

Dat wordt het voormalige Euretco gebouw aan de Koninginneweg.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 mei in een ontwerp besluit ingestemd met de opvang van 350 asielzoekers voor een periode van 2,5 jaar.

Burgemeester Renkema: hierover voor de camera van nijkerk.nieuws.nl:

Betrekken van belanghebbenden

Het college betrekt omwonenden, ondernemers en andere locatie-betrokkenen bij het besluitvormingsproces over het project. Renkema: “We gaan samen met o.a. het COA in gesprek met belanghebbenden zoals omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dan horen we hopelijk welke zorgen, ideeën er leven, waarmee we bij de uiteindelijke besluitvorming rekening kunnen houden.
De gesprekken vinden plaats tussen 12 en 14 juni. Daarvoor worden binnenkort uitnodigingen verstuurd. Vandaag zijn omwonenden door een brief geïnformeerd.
Na de gesprekken neemt het college een voorlopig besluit. Dat komt ter raadpleging in de gemeenteraad. Vervolgens neemt het college naar verwachting een definitief besluit begin juli 2023.

COA

Het COA heeft tienduizenden nieuwe opvangplekken nodig om asielzoekers te kunnen huisvesten. De oorzaak hiervoor is de combinatie van nieuwe instroom van asielzoekers in 2023, dat volgens het hoogste scenario iets boven de 76.000 personen ligt, het sluiten van bestaande opvanglocaties en overvolle asielzoekerscentra.

Tijdelijk

Het gebouw aan de Koninginneweg is erg geschikt. EK-retail vertrekt er en in de toekomst worden op dat terrein woningen gebouwd. Daarom biedt het gebouw de mogelijkheid om op korte termijn er een goede, tijdelijke noodopvanglocatie te realiseren.

Wie er precies in het gebouw komen te wonen, is nu nog niet bekend. Dit is voornamelijk afhankelijk van de instroom van asielzoekers in Nederland. De huidige instroom van asielzoekers betreft mensen uit onder andere Syrië, Afghanistan,
Turkije, Iran en Jemen. De gemeente heeft wel een aantal aanvullende afspraken met het COA gemaakt. Het streven is een evenwichtige verdeling van mannen, vrouwen, echtparen en gezinnen.

Op de noodopvanglocatie komen geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen en evenmin asielzoekers uit veilige landen.

Noodopvang plus

Het gebouw moet een sobere maar goede tijdelijke opvanglocatie worden. De huidige kantoorruimtes op de eerste en tweede etage worden woon- en slaapvertrekken met voldoende privacy. Op de begane grond komen de kantoren van het COA-personeel en van Vluchtelingenwerk Nederland. Ook komen er onderwijsruimten voor de leerplichtige kinderen, een kookruimte en andere activiteitruimtes. De locatie moet opvang bieden aan de asielzoekers en de plek zijn waar de tijdelijke bewoners en inwoners van onze gemeente samen activiteiten kunnen ontplooien, aldus burgemeester Renkema: “Ik denk bijvoorbeeld aan initiatieven als vrijwillige taallessen voor volwassenen, vrijwilligerswerk en sportactiviteiten. Wat we beogen is dat de asielzoekers die we hier gaan opvangen en de omwonenden goede buren worden.”f

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram en Mastodon, of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen