60-jarig jubileum bij kv Telstar

Foto: Maureen van Goethem / KV Telstar

KV Telstar viert dit jaar zijn 60-jarig jubileum. Op 12 oktober 1963 werd KV Telstar opgericht.

Het initiatief kwam van de toenmalige voorzitter van de korfbalbond de heer Kroes. De vereniging is klein van start gegaan, maar in de loop der jaren zijn meer dan 1600 personen lid geworden van KV Telstar.

Korfbal in Hoevelaken

Al in de Nieuwe Amersfoortse Courant van 22 augustus 1906 wordt melding gemaakt van korfbalactiviteiten op het landgoed Hoevelaken van baron Schimmelpenninck van der Oye en op 21 juni 1910 meldt hetzelfde blad zelfs de oprichting van een korfbalvereniging ‘Korfbalclub Hoevelaken’. Deze vereniging was geen lang leven beschoren. In 1954 wordt een nieuwe poging ondernomen om een sportvereniging op te richten met de sporten voetbal, korfbal en gymnastiek. De vereniging moest de naam HSV gaan dragen, “Hoevelakense Sport Vereniging”. Voetbal en korfbal vielen helaas snel af, uiteindelijk bleek alleen de gymnastiekvereniging te kunnen blijven bestaan.

Oprichting KV Telstar

Het duurde uiteindelijk tot 12 oktober 1963 voordat KV Telstar werd opgericht. De gemeente Hoevelaken stelde het destijds nieuwe gravelveld aan de Sportweg ter beschikking, dit veld werd ook gebruikt door de voetbalvereniging. Er werd een demonstratiewedstrijd georganiseerd en na afloop van de wedstrijd konden belangstellenden over de oprichting praten.
In het beginjaren was er een slechte afstemming. Soms waren er zelfs voetbal- en korfbalwedstrijden gelijktijdig gepland op het zelfde veld.

Ook was er geldgebrek en er waren vele huisdeuracties nodig om de vereniging rond te krijgen. Omkleden gebeurde in de bosjes of in een keet, en douches waren niet aanwezig. Uiteindelijk werd het gravelveld één groot fiasco. Al na een aantal jaren na de aanleg van de gravelbaan, besloot de gemeente er in de winter een ijsbaan op te maken. Het was een spontaan idee maar een enorme fout want het gehele drainage systeem vroor daardoor kapot en het gravelveld was eigenlijk vanaf dat moment al ongeschikt voor sportbeoefening.

Wintertraining

In de winter werd getraind in het ‘Verenigingsgebouw’, een gebouw aan de Stoutenburgerlaan. Telstar stond toen vooral bekend voor het feit dat men zo “plat” schoot op de korf. Da kwam door de hoogte van het plafond, slechts 1,50 meter boven de korf. Op de zolder van dit gebouw oefende schietvereniging Frans Tromp in die tijd.

Telstar leerde snel en mede door de komst van een aantal goede spelers uit Amersfoort werd in 1965 het eerste kampioenschap binnengehaald en kon er een tweede team worden gevormd. In dat jaar werd ook het eerste schoolkorfbaltoernooi georganiseerd en er kwamen er jeugdleden zoals Wout Veldhuizen, Gerrit Jan Laseur, Janny (van Werven) van Schalm.

In 1967 ging er voor het eerst een jeugdteam in de competitie meedraaien en Telstar groeide naar een ledental van 85. Het jaar daarop begon de eerste moeilijke periode voor Telstar. Onenigheid binnen de senioren teams en het vertrek van enkele bestuursleden leidde een flinke crisis in. Enkele jeugdleden bleven de kar trekken en met hulp van Tony van Breda en Jan de Beer (voorzitter van SC Hoevelaken) werden de jonkies van Telstar eigenlijk twee jaar begeleid en dat was voldoende om te overleven. Het waren achteraf gezien cruciale, maar ook heel erg gezellige jaren, waarin het juniorenteam landelijke bekendheid kreeg, omdat er maar elf leden waren. De twaalfde speelster werd iedere week gecharterd bij Super de Boer van Altena (nu Jumbo). Met toestemming van de korfbalbond deed zij dan mee aan officiële wedstrijden.

Gezelligheid

Het team bleef bij elkaar, en mede door schuurfeesten en kampeervakanties in o.a. Ommen en Otterlo bleef gezelligheid troef. In 1970 werd het junioren team zelfs afdelingskampioen, in die tijd speelde het toenmalige jongste lid Marianne Doppenberg als pupil al wel eens mee. In dat jaar kwamen ook ongeveer15 leden van de opgeheven korfbalvereniging VDZ uit Zwartebroek/Terschuur naar Telstar. Zij keerden na twee jaar weer terug nadat daar een nieuwe vereniging werd opgericht.

Vanaf die tijd werd Telstar een vereniging met een goede structuur. En goed bestuur, goed beleid en er werden ook goede trainers (Harry Brack en Wim Hoksbergen) aangetrokken. Telstar groeide in die periode van veertig naar ruim boven de 100 leden.
Er was toen nog geen zaalcompetitie maar er werden wel toernooien georganiseerd, bijvoorbeeld in de Veehallen in Utrecht, maar ook in de Eierhal (Veluwehal) in Barneveld. Door de vorst veranderden de keiharde tegels in een spiegelgladde vloer, met alle gevaren van dien.
Telstar kwam voor het eerst in 1977 op landelijk niveau en in 1979 werd dit ook in de zaalcompetitie realiteit. In deze jaren speelden enkele families een belangrijke rol. Zo werd duidelijk dat korfbal best ook een familiesport is.

Verhuizen

Het gravelveld aan de Sportweg bleef echter een probleem. Veel stof, schaafwonden en andere blessures en verder weinig kleedruimte. Gelukkig verhuisde Telstar in 1979 naar de nieuwe velden aan het Kerkepad. De velden lagen in de eerste jaren wel erg afgelegen in de weilanden en ook de nieuwbouwwijk rond de Veenslagenweg was er toen nog niet, maar er was een eigen clubhuis en er werd een start gemaakt met een recreatiekorfbal afdeling. De groei zette zich door en in 1983 had de 20-jarige club 250 leden, wat vrij veel was voor een korfbalvereniging in die tijd.

Naast het sportieve was er altijd ook het recreatieve aspect. Na de wedstrijd was er een fijne derde helft en er waren ook schuurfeestjes, droppings, weekenden naar de wadden eilanden, ski-weekenden en gewoon niet te voorkomen: korfbalhuwelijken.
In 1986 verhuisde Telstar weer terug naar de Sportweg. Dit sportpark was voor de voetbalvereniging te klein geworden en aan het Kerkepad was ruimte voor uitbreiding. De korfbalclub kreeg hierdoor een ideale locatie midden in het dorp, weliswaar bleven kantine en kleedaccommodatie staan en moest er flink gerenoveerd worden. Met name Jaap Timmerman heeft zich in die jaren druk bezig gehouden met het coördineren en uitvoeren van de werkzaamheden, zeker ook toen in januari 1990 na een zware storm het dak van de kleedkamers eraf waaide. Met hulp van sponsors en veel zelfwerkzaamheid werd voorkomen dat Telstar aan de financiële tegenslag ten onder ging.

Eind jaren tachtig kreeg Hoevelaken met ‘De Slag’ een sporthal die ook geschikt was voor korfbalwedstrijden en trainingen. Voordien moest altijd worden uitgeweken naar Sporthal Schuilenburg of de Koppel in Amersfoort.
Tijdens het 25-jarig jubileum in 1988 werd op het eigen sportcomplex een groot toernooi georganiseerd. Ook werd er het traditionele familie/mixtoernooi als afsluiting van het seizoen in juni georganiseerd. Verder werd er jaarlijks het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd..

Nadat Telstar begin jaren ’90 weer was afgedaald naar afdeling Midden Nederland werd vanaf 1993 weer gebouwd aan een vernieuwd eerste team, hetgeen van 1997 tot 1999 zijn vruchten begon af te werpen. In die drie jaar werden onder leiding van trainer Wiljo Klein Wolterink vier kampioenschappen binnengehaald (veld en zaal) waardoor Telstar weer doorstootte naar de tweede klasse landelijk.
Er werd een duidelijk beleidsplan opgesteld dat er zorg voor moest dragen dat de eerste jeugdteams op hoog niveau konden meedraaien.
Na de millennium wissel werden clubs meer geprivatiseerd zodat zij steeds minder afhankelijk werden van subsidies van de gemeente. Het complex in het centrum werd te aantrekkelijk voor woningbouw, zodat er (opnieuw) een nieuw onderkomen moest worden gevonden. Dit bood ook nieuwe kansen, Steeds meer korfbalclubs gingen gebruik maken van kunstgrasvelden en zelfs het exploiteren van een eigen sporthal komt aan de orde.

Er kwam dus een nieuwe locatie in beeld aan de Middelaarseweg, een mooi gelegen plek waarop uiteindelijk in de zomer 2011 na vele bouwvergaderingen de eerste steenlegging van de nieuwe kantine en de kleedruimten plaatsvond. Hiervoor waren de leden in optocht van het oude naar het nieuwe complex gelopen, ieder met een eigen steen. Van die stenen is een uniek monument gemetseld dat er nu nog staat.
In maart 2012 werd de verhuizing een feit. Vele leden en vrijwilligers staken hun vrije tijd in de bouw en aanleg van de velden, het resultaat was indrukwekkend. Een prachtig modern complex met kunstgrasvelden en een mooie kantine met terras.
Vanwege bijzondere verdiensten voor de club ontvingen Wout en Toos Veldhuizen in 2013 een lintje. Ze werden lid in de Orde van Oranje Nassau, niet alleen voor henzelf, maar voor de hele club een geweldig moment.

Nieuwe activiteiten

Er werden in de jaren daarna diverse activiteiten opgestart. Zo werden er in het kader van duurzaamheid in december 2014 vijftig zonnepanelen op het dak van de accommodatie geplaatst. In 2020 is er een Kombifit-groep voor 45+ van start gegaan en in 2021 heeft Telstar voor het eerst deelgenomen aan de Midweekcompetitie. Ook bestuurlijk stond de organisatie goed op de kaart.
Telstar bracht regelmatig jeugdtalent voort. Diverse talenten verhuisden naar een hoger spelende club. Annelie de Korte begon bij Telstar en spelt nu bij DVO Bennekom en ook in het Nederlandse team. Ze speelde dit jaar met DVO 1 zelfs in de korfbalfinale in Ahoy op 15 april. Dat is voor het eerst dat een talent van Telstar op het hoogste niveau uitgekomen is.

Jubileum

Het 60-jarig jubileum zal niet ongemerkt aan leden en oud-leden voorbijgaan. In de loop der jaren zijn meer dan 1600 personen lid geworden van KV Telstar. Het is ondoenlijk (oud)leden individueel uit te nodigen, maar als je graag oud-teamgenoten wilt ontmoeten, schrijf dan zaterdag 14 oktober vast in de agenda en wees van harte welkom op ons sportcomplex aan de Middelaarseweg in Hoevelaken. Deel dit gerust, bijvoorbeeld binnen je familie- of kennissenkring, en beschouw dit als een persoonlijke uitnodiging!

Deze zaterdag is een normale competitiedag, dus er zijn ’s morgens en begin van de middag nog wedstrijden. Om 15:00 uur start een fototentoonstelling, voor iedereen, maar zeker voor oud-leden natuurlijk erg interessant. Vanaf 17:00 uur is er gezellige bijeenkomst met een foodtruck en drankjes voor leden en oud(leden) om herinneringen op te halen. Voor deelname hieraan wordt een bijdrage van 12,50 Euro gevraagd. Als je met of zonder partner hierbij wilt zijn, meld je dan aan vóór 15 september a.s. aan via [email protected].
Vanaf 20:30 uur is er een feest voor leden en oud-leden. Voor meer informatie over de jubileumactiviteiten en over de vereniging in het algemeen, kijk op de website https://www.kvtelstar.nl/60-jarig-jubileum/

Bijdrage van Gerrit-Jan Laseur

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen