Toegankelijkheid en inclusie in Nijkerk onvoldoende aandacht

Foto:

De rekenkamercommissie van de gemeente Nijkerk heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid en inclusie in de gemeente.

Zij concludeert dat deze onderwerpen sinds 2020 onvoldoende aandacht krijgen. Dit leidt ertoe dat beleidsdoelen vaak niet worden gehaald.

Wat is toegankelijkheid en inclusie?

Toegankelijkheid betekent dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking of achtergrond, gebruik kan maken van diensten en voorzieningen. Inclusie betekent dat iedereen mee kan doen aan de samenleving, ongeacht zijn of haar beperking of achtergrond.

Wat is de Nijkerkse Inclusie Agenda?

De Nijkerkse Inclusie Agenda is een plan van de gemeente om de toegankelijkheid en inclusie in de gemeente te verbeteren. Het plan bevat afspraken over fysieke, schriftelijke, digitale en sociale toegankelijkheid.

Gemeente voldoet aan wettelijke eisen, maar haalt eigen doelen niet

De gemeente voldoet grotendeels aan de wettelijke eisen voor toegankelijkheid. Zo zijn veel gebouwen en voorzieningen toegankelijk voor mensen met een beperking. Ook zijn veel gemeentelijke documenten in een toegankelijke vorm beschikbaar.

Maar, de gemeente haalt haar eigen beleidsdoelen voor toegankelijkheid en inclusie niet. Zo is het aantal mensen met een beperking dat actief deelneemt aan de samenleving niet toegenomen. Ook zijn er minder mensen met een beperking werkzaam in de gemeentelijke organisatie.

Doelgroepen worden onvoldoende betrokken

De rekenkamercommissie vindt dat de gemeente onvoldoende aandacht besteedt aan de betrokkenheid van doelgroepen. Doelgroepen zijn mensen die door hun beperking of achtergrond extra aandacht nodig hebben. De rekenkamercommissie vindt dat deze mensen meer moeten worden betrokken bij het ontwikkelen van beleid over toegankelijkheid en inclusie.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie doet de volgende aanbevelingen aan de gemeente:

  • Betrek doelgroepen bij het ontwikkelen van beleid over toegankelijkheid en inclusie.
  • Actualiseer de Nijkerkse Inclusie Agenda.
  • Stel een ambtelijk aanjager aan voor toegankelijkheid en inclusie.
Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram en Mastodon, of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen