Ook B&W vindt, dat inclusie beter kan

Foto:

Toegankelijkheid en inclusie krijgen van de gemeente onvoldoende aandacht.

Die conclusie trekt de rekenkamercommissie in een rappoort, dat een paar dagen geleden is verschenen. Volgens haar kan de gemeente nog veel doen om inclusie te verbeteren.

Het college vindt dat eigenlijk ook en onderschrijft de volgende aanbevelingen:

  • Stel een bestuurlijke en ambtelijke aanjager aan voor inclusie. Het college heeft een vacature opengesteld voor een beleidsmedewerker waar inclusie en antidiscriminatiebeleid onderdeel is van de portefeuille.
  • Betrek bij beleidsvoornemens ervaringsdeskundigen. Het college erkent het belang van ervaringsdeskundigen bij beleidsvoornemens. In het ombuigingsproces worden alle doelgroepen actief benaderd om mee te denken en te adviseren.
  • Herijk de Inclusie Agenda. Het college is van mening dat inclusie geen incidenteel onderwerp is maar op elk beleidsterrein geïntegreerd moet worden. Het college zal de Inclusie Agenda herijken en daarbij ervaringsdeskundigen betrekken.

De gemeente Nijkerk gaat aan de slag met de aanbevelingen van de rekenkamer om inclusie te verbeteren. Eind van 2024 ligt er nieuw beleid op tafel

Over inclusie

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen de kans heeft om te mee te doen, ongeacht zijn of haar achtergrond. Dit betekent dat iedereen toegang heeft tot dezelfde kansen en mogelijkheden, en dat iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

Hier zijn enkele manieren waarop je inclusie kunt bevorderen in je eigen leven:

  • Wees bewust van je eigen vooroordelen en gedrag.
  • Wees open-minded en respectvol voor mensen met een andere achtergrond.
  • Staan op voor mensen die worden uitgesloten of gediscrimineerd.
  • Neem deel aan initiatieven die inclusie bevorderen.Inclusie is een proces, niet een eindpunt. Het is iets waar we allemaal aan kunnen werken, elke dag.
Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram en Mastodon, of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen