Gemeente zet alles op alles om huizen te bouwen

Foto:

De woningbouw stokt, de nieuwsmedia staan er vol van.

Hoe staan de zaken er onze gemeente voor. We vroegen het de gemeente.

Vraag: Hoe staat het met de doelen in de Woonvisie? (gemiddeld 250 per jaar) Zijn die nog steeds haalbaar, want in 2022 zijn er minder woningen (334) gebouwd dan in 2021 (419). Hoeveel woningen staan er gepland de komende 10 jaren (van hard = akkoord van de gemeenteraad) tot en met “met potlood” ingetekend).

Antwoord: Vanuit de ‘Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+’ is het doel om gemiddeld 250 nieuwbouwwoningen per jaar te realiseren. Het gaat hierbij om een meerjaren bouwtempo. In de periode 2020 – 2022 zijn gemiddeld 256 nieuwbouwwoningen per jaar opgeleverd, te weten: 132 in 2020; 431 in 2021; en 206 in 2022. De ontwikkeling en realisatie gaat, zoals de afgelopen jaren ook laat zien, altijd in een golfbeweging. De bedoeling is dat in de periode 2023 – 2033 ongeveer 4500 nieuwe woningen in de gemeente Nijkerk worden gebouwd, inclusief flexwoningen.

Vraag: Hoe zit het met de bouwvergunningen in Nijkerk? Hoeveel zijn er de afgelopen jaren verstrekt en zitten er nu nog in de pijplijn. Welke trend is daar te zien?

Antwoord: Onderstaand een opgave in aantallen. De vraag lijkt ogenschijnlijk eenvoudig, maar “bouwen” is een erg ruim begrijp is (zo valt daar zowel nieuwbouw, verbouwingen, plaatsen van bv ramen, airco’s en aanleg zonneweiden onder). Verder zijn deze aantallen inclusief kapvergunningen. Er is in ieder geval 1 trend die overigens landelijk ook van toepassing is. In het coronajaar 2021 was er een piek in het aantal aanvragen. Verder zegt het aantal aanvragen ook niets over het aantal woningen dat er gebouwd wordt (er worden vergunningen verstrekt voor de bouw van 1 woning en voor de bouw van meer dan 50 woningen).

De aantallen zijn als volgt:
2021 – 573
2022 – 511
2023 – 492
Op dit moment zijn er nog 128 bouwgerelateerde vergunningaanvragen in behandeling en 54 zogenaamde conceptplan verzoeken.

Vraag: Is de situatie in Nijkerk vergelijkbaar met die in het land? Als dat niet zo is, hoe komt dat dan? Kan en wil Nijkerk meer vaart maken om doelstellingen Woonvisie te halen? Als dat zo is, hoe denkt de gemeente dat dan te doen?

Antwoord: We zien in heel Nederland dat de woningbouw stagneert. Dit komt onder meer door de gestegen bouwkosten en rente, maar ook door juridische procedures, stikstof en de ruimtelijke inpasbaarheid.

De gemeente werkt aan de voorbereiding van een groot aantal woningbouwprojecten, waaronder Doornsteeg fase 3 (tussen de 650 en 700 woningen), Stadshaven (fase 1a en 2; circa 595 woningen), Centrumontwikkeling Paasbos (meer dan 200 woningen) en Deelplan 3 in Nijkerkerveen (350 woningen). Daarnaast worden in 2024/2025 ook nog eens 252 flexwoningen gerealiseerd binnen Spoorkamp. Verwacht wordt dat vanaf 2025 een aanzienlijke toename is van het aantal opleveringen en tot 2028 een gemiddeld bouwtempo van 340 nieuwbouwwoningen per jaar mogelijk is.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram en Mastodon, of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen